Fanget opp av
Stikkord: quiz

Jeg slutter å blogge / I will quit blogging

Jeg slutter å blogge / I will quit blogging

Betenkt Kari / Thoughtful me (Photo: Even)

(English further down)

Nå har jeg stukket fingrene inn i et vepsebol. Igjen. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg skal gjøre det før jeg lærer… Å stikke fingeren i et vepsebol, kan være ganske skummelt. Sjansen for å bli stukket er rimelig stor! De fleste vepsene flyr bare rundt uten å stikke, men noen er sintere og benytter anledningen til å stikke når de får muligheten.

Dere som stikker, tror kanskje at jeg ikke kjenner det? At jeg er immun eller går konstant med vepsedrakt og birøkterhatt? Heldigvis er jeg ikke allergisk mot vepsestikk. Joda, det svir der og da, og jeg kan bli satt skikkelig ut av fatning. Men så går det sakte men sikkert over.

Tanken om å begynne å blogge kom til meg som en åpenbaring for halvannet år siden. Like plutselig kom tanken om å avvikle bloggen. Man stikker seg frem når man poster tanker og meninger i en blogg, utsetter seg selv for både ris og ros. Nå har jeg fått så hatten passer. Jeg har opplevd både moralprekener, fiendtlige og nedverdigende ytringer, urimelige straffetaler og «pisk på pung». Og det selv om jeg ikke har pung!

De som bedriver personangrep og trakassering, setter jeg herved i karantene! Heldigvis tok jeg denne bestemmelsen om å avvikle bloggen på den store «luredagen», 1. april. Så da gjelder det ikke. Aprilsnarr! Hva i all verden skulle jeg gjort med skrivekløen min om jeg ikke skulle fortsette å blogge? Til vanlig er jeg veldig avbalansert og rolig, ekstremt rolig og behersket faktisk, så det var kanskje greit å få opp tempo på blodpumpa litt ei stund.

HER kan du lese om min første bloggnedtur. Heldigvis får jeg mest smil og positiv feedback fra dere som leser skriveriene mine. Tusen takk for det! Jeg skriver for å underholde, engasjere, motivere, spre positivitet og for å bidra til bedre forståelse for hvordan det er å leve med ME. Men man lærer så lenge man lever, og det er sikkert en mening med denne lærdommen også.

Bloggen består, med et vepsebol i margen. Derimot vil jeg sannsynligvis slutte med quiz. Har kjørt tre runder med quiz i år, og pga dalende interesse, tenker jeg det er greit å droppe dette i videre blogginnlegg. Med mindre det dukker opp inspirasjon til noe som er mer spennende og fengende.

Min kjære lillesøster Tove ble vinneren av mars-quizen. Gratulerer, Tove! Du er en av mine trofaste lesere. En topptilhenger, faktisk, og jeg setter stor pris på ditt quiz-engasjement. Pakke og kort er snart på vei til deg! Jeg kjenner ingen som er mer glad i pakker enn deg, og denne har du sannelig fortjent! Håper du liker både rosa papir og innhold! 😉

Tusen takk til alle som deltok i mars-quizen. Jeg har skrevet kommentarer til dere under kommentarene/svarene deres HER. 😉

Pakke til Tove / Prize for Tove

English:

I have put myself into a hornet’s nest. Again. I wonder how many times I will have to do that before I learn… Putting your finger into a hornet’s nest can be pretty scary. The chances are you will get stung. Most of the hornets/wasps will fly aimlessly around without stinging, but some of them will be more angry and take the opportunity to sting whenever they get the chance.

Those of you who «sting» me – do you perhaps think I can’t feel it? That I’m immune or constantly wear a wasp suit and bee-keeper hat? Fortunately, I’m not allergic to wasp stings. Oh yes, I can feel it when it happens, and it can put me out of countenance. Nevertheless, slowly but surely it will pass.

The idea of starting a blog came to me as a revelation a year and a half ago. And the idea of discontinuing the blog came very suddenly as well. You stand out when you post your thoughts and opinions in a blog, expose yourself to praise as well as criticism. I got a regular scolding. I’ve had moralizing lectures, hostile and condescending utterances, unreasonable and threatening messages and «a good whipping on the balls» (I was made to pay). Even though I don’t have balls!

I will hereby put those of you who attack and harass individuals in quarantine! Luckily, I made the decision to quit blogging on April Fool’s Day, April 1st, which is the day for harmless and practical jokes and pranks! And thus, the decision to quit blogging doesn’t count. April fools! 😀 What on earth would I do with my itch to write if I was not to continue blogging? Usually, I’m quite balanced and calm, actually it’s more correct to say that I’m extremely calm and balanced. Therefore it’s perhaps just as well that they made my blood boil for a while.

You can read about my first blog downturn HERE. Fortunately, I mostly get smiles and positive feedback from all of you who read my writing. For that I’m very grateful. Thank you so much! I write because I enjoy entertaining, engaging, motivating, sharing positive vibes and contributing to better understanding of what it is like to live your life with ME/CFS. We live and learn. I’m sure I’m meant to learn from this «lesson», too.

My blog will live on, with a hornet’s nest in the margin. However, I will probably skip the quizzes for the future. I’ve had three quizzes this year, but as the interest is declining I think I will drop them in future blog posts. Unless inspiration for something more catchy and exciting pops up.

My dear little sister Tove is the winner of the March quiz. Congratulations, Tove! You are one of my faithful readers. My top follower, actually, and I really appreciate your quiz engagement. Your present (prize) and a card will soon be on its way to you! I don’t know anyone who is more fond of gifts than you and you deserve this one indeed! I do hope you like the pink wrapping and the contents! 😉

A big thank you to everyone who took part in my quiz for March. I have written comments for you below your answers/comments in the blog HERE. 😉

Februar-quiz / February quiz

Februar-quiz / February quiz

(English further down)

La oss ha det litt morsomt igjen! Klarer du å gjette hva dette er? Bildet viser et utsnitt av et bilde jeg har brukt i et av blogginnleggene mine i februar måned i år. Du må svare på disse tre spørsmålene:

  1. Hva er dette?
  2. Hvor er dette?
  3. Hva lånte jeg ?

Konkurranseregler:
Alle kan delta, både bloggere og bloggløse.
Svar må avgis i kommentar på dette blogginnlegget.
Bare ett forsøk per person.
Svarfrist kl. 23.59 29. februar (GMT+1).
Om flere gjetter riktig, vil jeg foreta en trekning blant de som har de beste og mest riktige svarene.
Vinneren får en mykgjørende oppmerksomhet i posten.

Del gjerne innlegget, så får flere muligheten til å delta.

Lykke til ♥

English:

Let’s have fun again! Can you guess what this is? The picture above shows a section of a picture that I used in one of my blog posts in January this year. Please answer these three questions:

  1. What is this?
  2. Where is this?
  3. What did I borrow?

Rules for the quiz:
Everyone can participate, bloggers and non-bloggers.

You must reply in a comment to this blog post.
Only one attempt per person.
Deadline at 23.59 February 29th (GMT+1)
If several people give the correct answers I will decide by drawing among those who have the best and most correct answers.
The winner will get a softening gift sent by mail.

Feel free to share this blog post with your friends so that more people can participate.

Good luck ♥

Og vinneren er… / And the winner is

Og vinneren er… / And the winner is

Stine trekker bonusvinner / Stine draws the bonus winner
Og bonusvinneren er… / And the bonus winner is…

(English further down)

Da har vi en vinner! Og en i tillegg en bonusvinner! Jeg tenkte først at vi måtte foreta en trekning, siden det var så mange som hadde svart nesten rett på spørsmålene i konkurransen, og ingen helt riktig. Det var tre spørsmål som skulle besvares, og muligens ble de litt vanskelige. Men plutselig kom fasitsvaret, og da var det ingen tvil om hvem som hadde gjort leksene sine best. Så kom jeg på at det må jo gå an å kåre en bonusvinner også, foreta en trekning blant de andre gode og kreative svarene. Var ikke det lurt?

Den soleklare vinneren er: Olav! Han jobber som journalist i Spania og er nok vant til å gjøre grundig research og nøye med å få med alle detaljer. Her er svaret hans: «Det er bilde av pipa du ser fra leiligheten. Du skrev om at du hadde hatt besøk av Eminem. (Men jeg tror ikke på at han var der selv før jeg får se bilde) Musikken ga deg energipåfyll.»

Det var to vitner under bonustrekningen, i tillegg til meg selv; Min datter Stine og samboeren min Bjørn. Og vinneren er: Eva! Mykgjørende oppmerksomheter er snart på vei i posten til dere! Gratulerer! Og tusen takk til alle som engasjerte seg og deltok!

Jeg publiserte gjettekonkurransen torsdag 30. januar, og svarene kan du lese i meldinger på blogginnlegget, som du finner HER. Fristen for å svare på de tre spørsmålene gikk ut ved midnatt. Bloggeren Gry hadde forresten et suverent bra svar. Dessverre kom kommentaren hennes inn etter at fristen hadde gått ut, og jeg må jo holde meg til de reglene jeg selv har satt opp. Gry er dyktig med ord, og du finner bloggen hennes HER.

Det var faktisk veldig artig å lage i stand denne gjettekonkurransen. Min lillesøster Tove syntes også at det var en morsom idé, og foreslo at jeg burde lage flere konkurranser. Hva tenker dere om en gang i måneden fremover, ved månedsslutt? Følg med på bloggen fremover, så gjetter dere svarene lett når neste gjettekonkurranse legges ut!

Gratulerer til vinnere av konkurransen! / Congratulations to the winners of the quiz!

English:

We have a winner! And in addition we have a bonus winner! In the beginning I thought I would have to make a draw in the quiz because a lot of people had written answers that were almost correct, but not all correct. There were three questions to be answered and they were perhaps too difficult… Anyway, all of a sudden someone wrote the key answers, and then I knew who had done their homework properly. A little later I came up with the idea that I could also appoint a bonus winner, among the really good and creative answers I got from the rest. Clever, isn’t it?

And the evident winner is: Olav! He works as a journalist in Spain and is probably used to doing thorough research and cautious about getting all the details right. This is his answer: » It’s a picture of the chimney seen from your apartment. You wrote that Eminem paid you a visit. (However, I don’t believe you until you can show me a picture) His music got you energized.»

There were two witnesses present at the bonus draw in addition to myself; My daughter Stine and my partner Bjørn. And the winner is: Eva! Softening presents on their way by mail to both winners! Congratulations! And thank you so much to everyone who took part in the quiz!

I published this quiz Thursday 30th in a blog post and you can see the answers everyone wrote in the comments, which you can find HERE . The deadline for responding to the three questions was midnight last night. The blogger Gry had a superb response. unfortunately, her comment came after the deadline, and I should stick to the rules I have made myself. Gry is a clever writer, and you can find her blog HERE.

Actually, it was good fun to create this quiz. My little sister Tove thought it was amusing as well and suggested that I could create more competitions. How about I make a quiz once a month, at the end of the month? Keep reading my blog and you will find it easy to join in the quiz next time!