Fanget opp av
Stikkord: pregnant

Jeg er gravid / I’m pregnant

Jeg er gravid / I’m pregnant

Norsk / (English further down)

Rett etter at jeg hadde lagt meg, begynte det å romstere voldsomt i magen min. Innenfra. På ny ble mistanken om at jeg er gravid vekket. Jeg dultet borti samboeren min, som er minst like skrukkete og gammel som meg, og delte min bekymring med han. Straks etterpå snorket han tungt, mens jeg ble liggende våken lenge og kjenne på sparkene inni magen.

Det ble en urolig natt. Pga romstering og rørelse i magen, og pga tankespinn. Og så innså jeg det. Jeg er gravid! Jeg har delt min bekymring med dere tidligere, som du kan lese om HER. Men denne gangen var jeg ikke i tvil. Jeg var minst 90 % sikker på at det var en baby som sparket meg fra innsiden. Jeg måtte få tak i en pinne som jeg kunne tisse på!

Vi kjørte til apoteket sammen, og nå begynte Bjørn også å bli smånervøs. Han synes vi er for gamle til å begynne på nytt med småbarn. Siden jeg i tillegg har ME, ser jeg ikke for meg at jeg har nok energi til å ta vare på et lite barn. Fordi det sparket på to steder i magen, lurte dessuten Bjørn på om det kunne være tvillinger…

Graviditetstest ble kjøpt inn, og jeg passet på å ikke ha noe planlagt de følgende timene etter tissing og testing. I tilfelle vi fikk en beskjed vi måtte fordøye litt…

Straks etter tisseprøven, kom resultatet på graviditetstesten. Jeg hadde lest bruksanvisningen grundig på forhånd, så jeg visste hva de blå strekene på pinnen betydde. Ser du bildet? Der er pinnen min og forklaringen på strekene? Jeg er ikke gravid! Så nå kan du tørke svetten av pannen og senke skuldrene på mine vegne! 😀

English:

Right after I had gone to bed my stomach began to rumble violently. From within. Once again the suspicion that I might be pregnant was aroused. I poked my partner, who is just as wrinkled and old as me, and shared my concern with him. Immediately afterwards I could hear him snoring beside me. I stayed awake for a long time while observing where the small kicks inside my stomach appeared.

It was a restless night. Due to the rumbling and movements inside my stomach, and because of brainwork. And then I realized that I am pregnant! I have shared my concern with you earlier, which you can read HERE. Only this time there was no doubt about it. It was at least 90 % for sure that the kicking inside me was a little baby. I had to get hold of one of those sticks that you pee on!

We drove off to the pharmacy together and at this stage Bjørn was getting a bit nervous as well. He thinks we are too old to start a family again. Besides, as I have ME/CFS I doubt very much that I would have the energy and strength to take care of a little child. Moreover, as I can feel the kicking at two places inside the stomach Bjørn is wondering if I am pregnant with twins…

I bought a pregnancy test and made sure not to have anything planned for the next few hours after peeing and testing. In case we got a message that took us some time to «digest»…

The result of the pregnancy test appeared right after putting the stick into the pee. I had read the instructions carefully beforehand so I knew what the blue lines on the stick meant. Can you see them on the picture? I took a picture of my stick together with the explanation for the test. I am not pregnant! Which means that you can wipe the sweat off your forehead and lower your shoulders on my behalf! 😀

4+
Er jeg gravid / Could I be pregnant?

Er jeg gravid / Could I be pregnant?

Norsk/English (at the end)

Nå kjente jeg det igjen! Små kriblinger på innsiden av magen, som små spark av bittesmå føtter. I forrige uke var det på høyresiden, i dag kjente jeg det på venstresiden. Kan jeg være gravid? Er det også grunnen til at jeg bare går opp i vekt? Og at magen har blitt så stor?

Jeg vurderte seriøst å komme meg på et apotek og få tak i en svangerskapstest da det begynte å krible i mageregionen mens jeg satt helt stille i går. Jeg nevnte det for samboeren min, men han lo bare. Sa at det ikke går an å bli gravid når man ikke har mensen…

Og så da? Er ikke det ett av «symptomene» på at man er gravid? At man slutter å få mensen? Det hadde tatt seg ut om jeg skulle blitt gravid! I min alder… Jeg føler meg mer klar for å bli bestemor enn mor akkurat nå.

Det er forresten litt forskjellig hvordan en graviditet slår ut i forhold til form når man har ME. Noen med ME føler seg i bedre form mens de går gravide, noen føler seg dårligere. Helt sikkert er det at det blir ekstra slitsomt å skulle ta seg av et lite barn når man har veldig begrenset med kapasitet. Mange ME-foreldre må ha hjelp for å klare stell og oppdragelse. De mestrer ikke alt selv, og går dessuten glipp av mange gleder ved det å være sammen med barna sine.

Det er meg du ser på bildene i dette innlegget. Og jeg er gravid på bildene. Fem måneder på vei på bildet med den minste magen, og der er magen faktisk omtrent så stor som den er i dag. Ikke rart jeg lurer på hva som er innholdet i magen, og om jeg er gravid… 😀 På bildet med den største magen ser jeg ganske sprekkeferdig ut, men er faktisk «bare» sju måneder på vei.

Tror du jeg er gravid? Ville jeg taklet det? Kanskje er det bare tarmen som spiller meg et puss? 😀

English:

There it was again! I felt small tingles on the inside of my stomach, like small kicks of tiny feet. Last week I felt it on the right side of my tummy, this week on the left side of my tummy. Could it be I’m pregnant? Is this also the reason why I’m putting on weight? And that my stomach is growing?

Yesterday when I started feeling the tingling inside the abdominal region while sitting completely still I seriously considered going to a pharmacy getting a pregnancy test. I mentioned it to my partner but he just laughed. Said that it’s impossible to get pregnant when you’ve stopped having your period…

So what! Isn’t this one of the «symptoms» of being pregnant? That you stop getting your period? That really would have been something… Getting pregnant at my age… I feel ready to become a grandmother but certainly not a mom again!

By the way, it varies how a pregnancy affects the body and energy of a person who has ME. Some women who have ME may feel better during the pregnancy, and some will feel worse. Anyway, it is definitely very tiring to take care of a little child when you have very limited capacity. Many parents who have ME/CFS will need help with care and upbringing. They can not take care of everything themselves and will also miss out on a lot of joy of being with their children.

It is in fact me that you see in the pictures in this blog post. And I am pregnant on both of the pictures. In the picture with the smallest belly I am five months pregnant, and my stomach is around this size today. No wonder I question what is inside my stomach and whether I’m pregnant or not… 😀 In the picture with the largest belly it looks like I’m about to burst. However, I am «only» seven months pregnant in that picture.

Do you think I’m pregnant? Would I be able to cope? Perhaps it’s just my guts acting out on me? 😀

6+