Fanget opp av
Stikkord: navneforslag

Fikk navn i solgangsbrisen / Got a name in the sunwise breeze

Fikk navn i solgangsbrisen / Got a name in the sunwise breeze

Hansbakkfjæra, Ranheim

(English below)

Tusen takk til alle dere som kom med navneforslag til min nye elektriske scooter! Det tikket inn mange morsomme og kreative forslag som kommentarer både i bloggen og via Facebook/Messenger, og noen ringte til og med. Det har vært en uhøytidelig og kjempeartig prosess ! Her er link til blogginnlegget hvor jeg lovte dere heder og ære: Har du et navneforslag?

Dette er ei liste over navneforslagene, med navn på forslagsstillerene i parantes:

Albert (https://bunnytrash.blogg.no/
Elvira (https://frodith.blogg.no/)
Bob Marley (Tove)
Elvira (https://happy.blogg.no/)
Elvira, Farvel/Farewell, Rambo (Beate)
TURid (Grete)
Elvin (Ella)
Ella (Ann Elisabeth)
Priscilla (Maj Elin)
Renault Zoe (Geir)
Karion (Kristin)
Elvira/Elvirra (Gunn Åse)
Trøffel (Astrid Elisabeth)
Car’i (Marit)
Bob’en (Tove Noppa)
El-ME-r (Line)
Mitt favoritsyskenbarn (Alf-Ole)
E.T. (Mary)
Peder (Peder)
La Tortuga (Bjørn)

Det var mange kule forslag, synes du ikke? Scooteren kunne sikkert fått både fornavn, mellomnavn og etternavn, slik at jeg kunne brukt flere av dem, for det var mange ELektriske, beskrivende, passende og MEningsfulle navn. Men det vil jo uansett bare være ett som blir brukt til daglig.

Valget falt på Elvira, og Elvira fikk navnet sitt i solgangsbrisen i Ranheimsfjæra. Jeg vurderte «dåp» i noen dråper sjøvann, men det virket bare teit og upassende. Det ble mye mer riktig og stemningsfullt med et navn som kom susende inn med solgangsbrisen mens hun kjørte i Tortuga-fart langs Ladestien. Lyset og fargene på himmelen denne kvelden var spesielt fine, og enda flottere ble det etter at vi kom hjem.

Elvira er et navn som kommer fra spansk, men har eldre bakgrunn i gotisk språk. Betydning er visstnok ukjent, men første del kan forklares med glede eller spyd, andre del med sannhet eller forsvarer. Det kan jeg leve med. 🙂

Elvira venter i bakken / Elvira is waiting on the hillside
Hansbakkfjæra, Trondheim
Kveldsutsikt fra stuevinduet vårt / Evening view from our living room

English:

A big thank you to all of you who came up with name suggestions for my new (electric) mobility scooter! There were many funny and creative suggestions given as comments both in the blog and via Facebook / Messenger, and some people even called. It has been an unpretentious and great fun process! This is a link to the blog post in which I promised you heaps of honour and glory: Do you have a name suggestion?

The list of all the name suggestions is in the Norwegian text above, with the name of the proposer in brackets.

I think there were a lot of cool suggestions. Do you agree? The scooter could probably have got a first name, a middle name as well as a surname, so that I could have made use of more names, because there were many ELectric, descriptive, appropriate and MEaningful names. Still, there will only be one name used on a daily basis anyway.

The choice fell on Elvira, and Elvira got her name in the sunwise breeze at Ranheimsfjæra. I considered a «baptism» with a few drops of seawater, but it just seemed weird and inappropriate. It felt more right and moving with a name that came blowing in with the sunset breeze as I was driving it at Tortuga speed along the path Ladestien. The light and the colours in the sky were very nice this evening, and when we had returned home the colours in the sky became even more magnificent.

Elvira is a name that comes from Spanish, but has an older background in the Gothic language. The meaning is supposedly unknown, but the first part can be explained with joy or spear, the second part with truth or defender. I can live with that. 🙂

Himmelen har tatt fyr / The sky is on fire
Magsisk himmel /Magic sky
Har du navneforslag? / Du you have a name suggestion?

Har du navneforslag? / Du you have a name suggestion?

English below

Hvis den nye kjøredoningen min skal bli ordentlig MIN, tror jeg den må få et navn. Jeg har grublet og tenkt, men ikke kommet i mål. Kanskje du har et navneforslag? Det er en elektrisk scooter. Jeg ser ikke for meg en offisiell «dåp», men det kan jo hende at det også blir aktuelt.

Elsparkesykkelen min heter Elvis. Kanskje kan scooteren få et navn som passer sammen med Elvis? Et navn som inneholder bokstavene el… Elsie, Elvira, Eliott, Elwell, Elma, Elrick, El paso, Elza, Electra? Eller kanskje et navn som slutter på el? Jeg vet ikke helt om det bør være et snertent og fint navn eller et kult og tøft navn. Heller ikke om det er ei jente eller en gutt. Hva synes du det ser ut som?

Kreative forslag mottas med takk! Jeg kan ikke utlove noen belønning, men heder og ære i bøtter og spann!

De to forrige blogginnleggene om scooteren:
Takket nei til elektrisk scooter
Kan ikke vente

English:

If I’m going to get the feeling that my new vehicle is really mine, I think it needs a name. I have been pondering and thinking, but have not yet come to a conclusion. Maybe you have a name suggestion? It’s a mobility scooter. I do not picture an official «baptism» for it, but let’s see what happens.

My electric scooter is called Elvis. Maybe the mobility scooter can get a name that goes with Elvis? A name that contains the letters el … Elsie, Elvira, Eliott, Elwell, Elma, Elrick, El paso, Elza, Electra? Or maybe a name that ends in el? I do not quite know if it should be a classy and nice name or a cool and tough one. Not even if it’s a girl or a boy. What do you think it looks like?

I’d be very happy and grateful to receive creative suggestions. I can not promise any reward, but heaps of honour and glory!

My previous two blog posts about the scooter:
Said no thanks to mobility scooter
Can not wait