Fanget opp av
Stikkord: julemarked

Julemarked og «Åndenes makt» /Christmas market and «The power of the spirits»

Julemarked og «Åndenes makt» /Christmas market and «The power of the spirits»

Hilde in action

Jeg hadde valget mellom å begynne med julevask eller å være med på julemarked. Hva tror du jeg valgte? / I was given two choices: Go to a Christmas market or start cleaning for Christmas. What did I choose?

Norsk:
(English further down)

Jula nærmer seg og tradisjonen tro skal huset da vaskes. Jeg tenkte å begynne forsiktig, med skapvask på kjøkkenet. Planla å ta for meg to hjørneskap. Man skal jo ikke overdrive. Men så dukket dette julemarkedet opp, da. Jeg hadde aldri vært på julemarked tidligere, og tenkte at skapene måtte vel kunne vente. Å klare begge deler var utelukket, siden formen ikke tillater store krumspring.

Jeg ble hentet av Hilde. Det var praktisk, siden hun likevel skulle kjøre og jeg ikke visste hvor julemarkedet skulle være. Hun er ei god venninne, og jeg ser på henne som ei bonussøster. Jeg gledet meg til å tilbringe formiddagen sammen med henne og andre flotte folk. Jonsvatnet er stort, men Hilde oppdaget gården Engelsåsen med julemarkedet lenge før hun så skiltet. Takket være sin intuisjon. «Dette er jo som på Åndenes Makt», sa jeg. I programmet finner mediumet frem til huset de skal jage ut spøkelser fra fordi hun/han automatisk «ser» hvor de skal.

Engelsåsen julemarked / Engelsåsen Christmas market

Vi parkerte foran låven og gikk ut av bilen. Der måtte Hilde stoppe opp litt, for der var det visst noen som møtte henne. Jeg møtte dem ikke, så de må nok ha vært i en dimensjon som ikke var tilgjengelig for meg. Jeg fikk litt «åndenes makt-følelse» igjen. Hilde ble enig med seg selv om å ta tak i dette senere, og vi gikk inn til julemarkedet. Mitt aller første julemarked, faktisk.

Dukkeklær / Clothes for dolls

Det var et koselig julemarked med mange strikkede produkter og blide utstillere. Det var lite nisser der, mye sokker og dukkeklær. Kontoen min er ganske skrapet, så det ble mest titting for min del. Og litt fotografering. Dessuten en trivelig stund med fine folk på kaféen på låven.

Hjellhaugen. Både vikinger og tyskere har bidratt med voldelige handlinger i tidligere tider.
Hjellhaugen. Vikings and Germans have contributed to violent actions in former times.

Ei venninne av Hilde, som mer eller mindre har vokst opp på gården, ville at Hilde skulle ta et lite «søk» oppe på Hjellhaugen (som jeg først trodde het Gjellhaugen). Den ligger ovenfor gården, og en sti førte oss opp dit. Hilde fikk voldsomme smerter i kroppen på vei opp, ble helt satt ut, og lurte på om det var bare hun som kjente dette… Synes visst det var litt urettferdig at det bare var hun som tok inn dette. Men hun fortsatte modig opp stien til toppen.

På Hjellhaugen fikk hun inn mye historie, gammel historie. Hun opplevde det som å se bilder flimre forbi som på en YouTube-kanal. Hilde fortalte at det lå flere lag med historiske begivenheter her oppe, at det hadde kommet folk vandrende hit fra ulike retninger, og at mye vold hadde blitt utøvd. Spennende å høre om! Og fint å tenke på at Lise og Even giftet seg oppe på Hjellhaugen for et par år siden, og da la igjen positive spor som et bidrag i historien der oppe.

Lise og Even gifter seg på Hjellhaugen / Lise and Even getting married at Hjellhaugen
Photo: VangelisPhotoart

Til min store overraskelse hadde hadde kjøkkenskapene blitt rene mens jeg var på julemarked. Det var ikke Åndenes Makt men mannen i huset hadde tatt ansvar. Bjørn hadde dessuten rukket mye mer enn de to som jeg hadde planer om å vaske. Juhu! Hvordan jeg hadde det resten av dagen, skal jeg skrive om i neste blogginnlegg.

English:

Trappa opp til låven. Det stiligste trappegelenderet jeg har sett!
The stairs up to the Christmas market. The nicest banister I have ever seen!

Christmas is getting closer and according to tradition our houses need to be cleaned before the season starts. I intended to start off carefully, with some kitchen cupboards. The plan was to clean the two corner cupboards. Why exaggerate?! However, something else popped up, a Christmas market. I had never been to a Christmas market and decided that the cupboards would have to wait… And doing both things was out of the quiestion, because of my health issues.

Hilde came to my house to pick me up. Very convenient. She was going to drive anyway and I had no clue where the Christmas market was. She’s a good friend and I think of her as a bonus sister. I was looking forward to spending the morning with her and a few other nice people. Jonsvatnet area is quite large. Hilde spotted the farm Engelsåsen where the Chritmas market was a long time before she saw the sign by the road. Thanks to her intuition. This is like «The power of the spirits», I exclaimed. In this programme the medium finds what house that is haunted because he/she senses where it is.

We parked in front of the barn. As we got out of the car Hilde suddenly stopped and looked around. She was met by someone. I didn’t meet them, so they must have appeared in another dimension that was not available to me. And all of a sudden I got this «Power of the spirits feeling» again. Hilde decided that she would chase the spirits later and we went inside the barn to the Christmas market. My first Christmas market ever actually.

It was a nice Christmas market with a lot of knitted products and happy exhibitors. Not a lot of goblins, as I had expected, but lots of socks and dolls’ clothes. My bank account is pared to the bone, so I just had a look around. And then I took some pictures. Furthermore, I had a good time together with nice people in the café inside the barn.

A friend of Hilde who has more or less grown up on that farm wanted Hilde to do a «search» using her sixth sense at Hjellhaugen, which I at first thought was named the castrate hill (translated). It is situated above the farm and a path took us up there. Hilde got serious pains in her body on her way up there and was completely taken by surprise. She asked the rest of us if we felt anything, but of course we didn’t. She said it was not fair that she was the only one who sensed the pain and the traces from the past. But she bravely continued to the top of the hill.

At Hjellhaugen Hilde used her psychic ability to describe some of history from the past, from a long time ago. She said it was like seeing battles flicker quickly past like on a YouTube channel. Hilde explained that there were several layers of historic events that had taken place up there and that people had come from different directions to this spot. A lot of violence had taken place. It was exciting to hear about it. And nice to know that Lise and Even had married at this spot a couple of years ago, which will have left positive traces as a contribution to the history up there.

Much to my surprise the kitchen cupboards had been cleaned while I was at the Christmas market. House cleaning was not done by any spirit or ghost but by the man of the house. Bjørn had taken responsibility for doing it. Furthermore, he had done a lot more than those two cupboards that I planned on cleaning. Lucky me! In my next blog post I will write about how I felt the rest of the day.

+1