Fanget opp av
Stikkord: hage

Hekkarbeid / Hedge work

Hekkarbeid / Hedge work

(English further down)

Den kjekke gartneren / The handsome gardener

Forskning fra hele verden viser at hagearbeid er sunt. Det er sunt for kropp og sjel og øker lykkefølelsen. Noen mener at behandlere burde skrive ut hagearbeid på resept. Hagearbeid kan også, av ulike grunner, forebygge mot sykdommer, og det fins sjekklister for når ulike typer hagearbeid skal gjøres.

Hvor er gartneren? / Where is the gardener?

Vi har hage, og vi liker det som er sunt for kropp og sjel. Vi fordelte hekkarbeidet slik: Bjørn dro ut og kjøpte hekkesaks, og tok jobben med å beskjære 68 thuja. Jeg tok en laderunde på sofaen, og stod deretter for inspeksjon, peking og ros til gartneren. I tillegg sjekket jeg at det ble bent og pent. Grei arbeidsfordeling.

Hvor ble det av gartneren? / Where did the gardener go?

Det ble en porsjon D-vitaminer på oss begge, takket være solas innsats. Siden Bjørn var i fysisk aktivitet, bidrar hans innsats til stressreduksjon og god selvfølelse, ifølge forskning. Det ble lite mosjon på meg, siden formen tilsa at jeg hadde det best på sofaen. Med mindre at å stille som tommestokk går som fysisk aktivitet. Men jeg er uansett lykkelig for at hekken ble fin og fjong.

Hekken skulle egentlig vært 180 cm… / The hedge should have been 180 cm…

English:

Research from all around the world shows that gardening is good for your health. It is healthy for our body and mind and increases the feeling of happiness. Some people even say that therapists and doctors should be prescribing gardening for people. Work in the garden can, of obvious reasons, be prevantive against diseases, and there are check lists of when different kinds of gardening should be done.

We have a garden, and naturally we like what is healthy for body and mind. This is how we divided the gardening between us today: Bjørn went shopping for a new garden saw, and thereafter he took on the job to trim the 68 thuja trees. I voluntered to rest on the sofa while he was out shopping, and afterwards I was in charge of the inspection, pointing and praising of the gardener. In addition I checked to see that the hedge became even and nice. Handy division of labour!

We both got a bit of vitamin D, thanks to the sun’s presence. Because of the fact that Bjørn was physically active this will contribute to stress reduction and better self esteem for him, according to research. There was little exercise for me, however, as I didn’t feel that well and was better off on the couch. Unless voluntering to be a yardstick counts as physical activity. Anyway, I am very pleased that the hedge became nice and classy.

Hvem gjemmer seg i hekken? / Who is hiding among the thuja trees?
1+
Pinnsvinet Pedro / Pedro the hedgehog

Pinnsvinet Pedro / Pedro the hedgehog

Pinnsvin på besøk i hagen / A hedgehog paying us a visit

(English further down)

Nå som Pedro har flyttet inn i hagen, trenger jeg ikke å ha dårlig samvittighet for alle de dagene jeg har tilbragt på sofaen og burde vært ute på sneglejakt. Pinnsvin spiser nemlig brunsnegler.

Hagen vår er ikke stor, men vi har noen frukt- og bærtrær. I år er det enormt mye plommer. Dessverre rekker vi ikke å spise og sylte alt, og mye faller ned på bakken og blir liggende. Nå får vi også hjelp av Pedro til jobben med å fjerne disse. Hurra for vår nye vaktmester!

Vi har også en Pedro i vårt borettslag i Spania. En sprell levende spanjol som steller ved bassenget, beskjærer busker og gjør forefallende vaktmesterarbeid. Tviler på at vår norske Pedro tar seg av beskjæring av busker, så der håper jeg sjefsgartner Bjørn ta ansvar.

Men som medgartner duger Pedro, og da tenker jeg at det er lurt med litt «smøring». Kanskje han vil komme tilbake og gjøre litt mer hagearbeid fremover om jeg fortsetter å servere kokosmelk til han?

Pedro fikk en midnattsdrink / Pedro got a midnight drink

English:

Now that Pedro has moved into our garden I no longer need to have a bad conscience for all those days I have stayed on the sofa when I should have been outside hunting the nasty brown snails. Because hedgehogs eat brown snails.

Our garden is not big, but we have a few trees with fruit and berries. This year we have a lot of plums. Unfortunately, we are not able to eat and preserve them all and a lot of plums falls down to the ground. However, Pedro has now taken on the job to remove these plums. Hurrah for our new caretaker!

We have a Pedro in our neighborhood in Spain as well. An alive and kicking Spaniard who cares for the pool, trims the hedges and bushes, and does all kinds of caretaker work. I doubt very much that our Norwegian Pedro will trim or prune the bushes, so hopefully my head gardener Bjørn will take responsibility for this.

Still, as a co gardener I think Pedro will do. Some bribery may be smart. Maybe he will come back to do more «gardening» from now on if I continue to serve him coconut milk?

1+