Fanget opp av
Stikkord: facebook

Det koker på Facebook / Facebook is really heating up

Det koker på Facebook / Facebook is really heating up

Profilbildet mitt fra Facebook / My profile picture on Facebook

Det koker på Facebook for tida. Det gjør det også i hodet mitt. Pga mange nye venneforespørsler. / Facebook is really heating up these days, and so am I. With all these extra friend requests.

Norsk: (English further down)

De siste to-tre dagene har jeg fått voldsomt mange venneforespørsler på Facebook. Jeg lurer på hvorfor Facebook sender meg så mange venner. Har jeg for få? Har Facebook gjort noen endringer som er årsak til dette? Eller kanskje jeg har lagt ut noe på profilen min som gir seg utslag i at mange vil ha en bit av meg? Merkelig…

Ei venninne, Ella, foreslo at det kunne være slik at mange ville se bildene av brystene mine, etter at jeg skrev blogginnlegget om «photo shoot» av brystene. Du kan lese om det HER. Jeg har også fundert på om det er fordi jeg skrev om at jeg velger mine speil og mennesker, som du kan lese om HER. Kanskje de som kontakter meg, vil bli valgt av meg?

Hodet mitt koker som følge av alle venneforespørslene. Jeg må jo sjekke ut profilene til de som kontakter meg. Sjekke om det er spam eller virus, og om de ser slemme eller snille ut. Mange får komme inn i varmen, men ikke alle. Om de snakker et språk jeg ikke forstår, kan jeg ikke kommunisere med dem uansett, og profiler med liten info om personen, synes jeg ikke ønsker meg velkommen. Profiler krydret med med hatytringer har jeg ikke bruk for. Det blir litt etter innfallsmetoden også, ettersom jeg blir ganske overopphetet og utmattet av å sitte lenge ved PC-en.

Jeg har fått mange kule invitasjoner. Noen vil at jeg skal lese om produkter som de selger, noen vil ha bekjentskaper på kryss og tvers. Jeg har blitt invitert til både Somalia, Sverige og Marokko, og fått utdelt klemmer og roser. Jeg har blitt invitert med på joiking og bading, og til og med fått et smigrende tilbud om å lære å gå med rullator. Kanskje er det en mening med alt dette, eller til og med en overordnet hensikt, som jeg ikke helt ser konsekvensene av enda. Tiden vil vise.

English:

The past two-three days I have got a great deal of friend requests on Facebook. I wonder why Facebook is sending me so many friends. Maybe I don’t have enough? Has Facebook done any changes that is the reason for all of this happening? Or maybe I have posted something on my profile that makes a difference? Which causes more people to want a little piece of me? Strange…

One of my friends, Ella, suggested it might be that a lot of people were interested in seeing my breasts, after the blog post in which I wrote about the «photo shoot» of my breasts. You can read about it HERE. I have also been pondering if it has to do with my writings about choosing my mirrors and people, which you can read about HERE. Maybe the people who want to get in touch want to be chosen by me?

My head is boiling because of all the recent friend requests. I do need to check the profiles of the people who contact me. Check if it is spam or virus, and if they look like kind or mean people. I confirm a lot of them but not everyone. If they speak a language I don’t understand there is no point as I will not be able to communicate with them anyway, and I don’t think profiles that have very little information about the person wish me welcome. Moreover, I do not like to add people who express hateful utterances. In addition, it’s a bit random, as I tend to get overheated and fatigued when I sit by the computer for a long time.

I have got many cool invitations. Some want me to read about products that they sell, some want friends and relationships crisscross. I have been invited to Somalia, Sweden and Morocco, and received hugs and roses. I have also been invited to chanting songs of the Sami people and to taking baths, and even got a very flattering offer to learn to walk with a wheeled walking frame. Maybe there is a meaning with all of this, or some superior purpose, that I am still not able to understand the consequenses of. Time will tell!

2+
Tai Chi med MEning / Tai Chi with MEaning

Tai Chi med MEning / Tai Chi with MEaning

Blid gjeng etter første Tai Chi-trening / Happy crowd after the first Tai Chi training

(English further down)

Nå kan jeg hvile på mine laurbær. I går hadde vi den første Tai Chi-treninga med MEning. Siden jeg har så bra utbytte av denne treningsformen selv, har jeg tenkt at flere må få muligheten. I samarbeid med Svanhild Sunde har nå ideen blitt til virkelighet. Innledningen til opplegget kan du lese om her.

Av smilene på gjengen på bildet ovenfor, skjønner dere at det ble en vellykket time. Svanhild forklarte om opprinnelsen til Tai Chi og hvordan og hvorfor Tai Chi-bevegelsene er som de er. Alle fikk prøve, og gjøre, og alle så veldig fornøyde ut. Pauser ble lagt inn etter behov. I etterkant opprettet vi ei gruppe på facebook hvor de som vil fortsette, kan få oppdatert informasjon om treninger videre.

Det som kanskje gjorde aller mest inntrykk på de fremmøtte, var da Svanhild gikk første del av «formen». Det var, som vanlig, helt magisk å se på, og folk satt som trollbundet. Ikke en lyd, ikke et pust, for denne «dansen» av Tai Chi-bevegelser er både flotte og vakre å se på, og dessuten veldig inspirerende. Og det beste av alt, er at alle kan bli like flinke… Med noen års trening!

Dessverre gikk vi glipp av en del blide fjes, da flere måtte melde avbud i siste liten. Men sånn er det, og forhåpentligvis kommer disse, og enda flere, neste gang. Jeg har fått meldinger fra flere som vil og har lyst, så dette blir artig. Jeg gleder meg allerede til torsdag om ei uke!

English:

Now I can rest on my laurels. Yesterday we had the first Tai Chi training with MEaning. Because I myself have benefited from this training in so many ways I wanted to contribute to that others were given the same opportunity. Thanks to my Tai Chi instructor Svanhild this dream came true. You can read about the beginning of this project here.

By looking at the smiles of the people above you can tell that the class was a success. Svanhild explained the origin of Tai Chi and how the movements are performed and why. Everyone joined in and they all looked very pleased during the class. Breaks were allowed whenever necessary. Afterwards we created a facebook group for those who want to continue with the Tai Chi training, in order to get updated information about the classes.

What impressed the people present most was probably when Svanhild performed part one of «the form». It’s magical to behold and people sat watching almost as if someone had put a spell on them. No sound, hardly a breath, because this «dance» of Tai Chi movements is nice and beautiful to look at, besides inspiring. The best part about it is that everyone can become just as clever… With a few years of training!

Unfortunately, we missed out on a few happy faces as some people had to cancel in the very last minute. However, that’s just how things are and hopefully they, and also a few more people, will be able to make it next week. I’ve received messages from quite a few people who want to come later, which is nice. I am alreay looking forward to next Thursday!

1+