Fanget opp av
Stikkord: døtre

Hjemmeeksamen / Home exam

Hjemmeeksamen / Home exam

Norsk / English

Jeg har tatt mange eksamener i løpet av mange års skolegang. Jeg har gått på flere skoler, høyskoler og universiteter enn jeg har tall på. Nå i ettertid lurer jeg litt på om det var riktig bruk av tida mi, om jeg kanskje kunne klart meg med færre eksamener… Men det nytter ikke å spekulere på det, og uansett er det erfaringer som har gjort meg til den jeg er.
I have sat for exams a number of times during many years of studying. I have attended more schools, colleges and universities than I can count. In retrospect I wonder if I spent all that time wisely and if I perhaps could have managed with fewer exams… But there’s no use speculating too much on that. It is all part of my life experiences anyway, and it has made me the person I am.

De siste årene er det døtrene mine som har tatt eksamener. Jeg har vært litt nervøs på deres vegne, siden jeg vet hvor stort presset for å gjøre det bra på eksamener kan være. Denne våren, med koronatiltak, har vært spesiell for alle elever og studenter. Elever i grunnskoler og videregående skoler slipper eksamener, og standpunktkarakterer blir gjeldende i stedet. Studentene har i stor grad blitt overlatt til seg selv de siste to månedene, og nå må de ta hjemmeeksamener.
In recent years my daughters have been sitting exams. I have been nervous on their behalf as I know how big the pressure to do well on exams is. This spring, with all the corona precaution steps, has been different for all pupils and students. Pupils in primary and secondary schools will not be able to sit for exams and their term grades will be valid for further education. The students have been left to self study the last two months and they will now have to sit home exams.

I går tok min eldste datter sin første hjemmeeksamen, i matematikk. Siden det er litt trangere og litt mer bråk i kollektivet hvor hun bor, kom hun hjem til meg for å gjennomføre eksamen. Da hun unnet seg et minutts pause mot slutten av avsatt tid, snek jeg meg inn og tok et bilde av arbeidsbordet hennes. Kaffe, vann og sjokolade holdt henne våken.
Yesterday my eldest daughter sat her first home exam, in mathematics. She lives in a shared house together with four other students, which is pretty crowded, so she came to our house to take the exam. When she allowed herself a one-minute break towards the end of the allotted time I snuck in and took a picture of her «exam room». As you can see coffee, water and chocolate kept her awake.

Alle som har tatt eksamener i Norge, vet at det er vanlig med bestemødre som eksamensvakter, og enkelte bestefedre også. Det er slike godt voksne damer og menn som sitter foran i klasserommet eller gymsalen og passer på at ingen jukser på eksamen, og tar med do-nødige ungdommer ut ved behov. Noen har kamferdrops i lomma, noen vondt i hofter og knær, og selv om de prøver å se litt strenge ut, er de egentlig veldig hyggelige. Dattera mi hadde det hun trengte for å gjennomføre sin matematikkeksamen, med unntak av ei bestemor. 😀
Everyone who has taken exams in Norway knows that it’s common with grandmothers for exam guards, and even a few grandfathers. These are adults, very often retired people, who sit in front of the examinees in the classrooms to watch out so that noone cheats and they also take the examination candidates out if they need a toilet break. Some have glacier mints in their pockets, some have bad knees and hips, and even though they try to look very strict they are actually really nice. My daughter had everything she needed to sit the exam, except maybe a grandmother. 😀

Jeg må si jeg er imponert over studieinnsatsen til dattera mi i denne koronatida. Hun ligger ikke på latsida. I dag har de sittet to sammen for å lese og hjelpe hverandre. Fint for dem å få samarbeide litt, når de ikke får forelesninger og lesesaler også er stengt. Og siden jeg ikke har andre planer enn å ligge på sofaen og lytte til lydbok, og skrive dette blogginnlegget, er det gode studieforhold her i huset.
I must say I’m pretty impressed with my daughter’s study efforts during this corona time. She’s not loafing around. Today there have been two of them sitting together, studying and helping each other out. Nice for the two of them to work together now that there are no lectures and all the reading areas in the university are closed. As I do not have any plans for the day except resting on the couch with an audiobook, and write this blog post, the conditions for studying in my house are quite good.

Hennes neste eksamen er om to dager, og da er det det mekanikk som er eksamensfaget. Ønsker henne og alle andre flittige studenter lykke til med forberedelser og hjemmeeksamener! 🙂
Her next exam is in two days. She will then sit for an exam in mechanics, as a home exam. Wishing her and all the other hard-working students good luck with the preparations and their home exams! 🙂

+6
Snill som et lam / Good as gold

Snill som et lam / Good as gold

Norsk / English

For noen dager siden dro døtrene mine og jeg til gården som mora mi og samboeren bor på. Lamminga var i full gang, og begge prinsessene mine ville i fjøset for å kose med de små, snille lammene. På bildet over ser du Fillip, som koste seg i armene på yngstedattera mi et par timer. Han er et kopplam, og savner nok å ha en mamma.
A few days ago my daughters and I went to the farm on which my mum and her partner live. The lambing had already started and my two princesses wanted to go to the farm to see and cuddle with the cute little lambs. At the picture above you can see Fillip, which made himself comfortable in my youngest daughter’s arms for a couple of hours. It’s a bummer lamb, ie. a lamb that has been rejected or cannot be fed by its ewe mother. I bet little Fillip misses having a mum.

Mimmi ble også med i fjøset for å være sosial. Hun er en supersnill bestemor, snill som dagen er lang, og blir veldig glad når barn og barnebarn kommer på besøk. Pga koronatrusselen er det en stund siden vi har vært på besøk.
Mimmi also joined us in the barn. She is a super kind grandmother, good as gold, and happy whenever her children and grandchildren come to visit. Because of the corona threat, however, it’s been a while since we last visited her.

Disse tvillingene ble født mens døtrene mine var i fjøset, så jentene fikk med seg fødselen. Siden jeg var inne og bistod mora mi med litt datahjelp akkurat da, gikk jeg glipp av begivenheten. Bildet tok jeg 20 minutter etter at de ble født. De er allerede oppegående, dog på litt sjanglende bein. Matvett har de også. Se, så stolt mammasauen er!
These twins were born while my two daughters were in the barn, and the girls saw the lambs being born. As I myself was inside giving my mum a little computer assistance I missed the event. I took a picture of them some 20 minutes after they were born. As you can see they are already standing on their feet, although swaying a bit. When it comes to food they know where the milk is. Look, how proud the mummy sheep is!

Dette lammet og jeg så hverandre dypt inn i øynene. Det fins ikke noe mer uskyldig og snilt enn et lam. Det ser du vel?
This little lamb and I looked each other deeply into the eyes. There is nothing more innocent and nice/kind than a lamb. You can see that, can’t you?

Uttrykket «snill som et lam» bruker man gjerne om noen som ikke har noe vondt i seg, og ofte hjelper andre. Vi kan bruke det om oppførselen til et dyr eller for å beskrive en del av personligheten til en person. Kanskje er lam det snilleste dyret i verden?
The expression «good as gold» can be translated into «snill som et lam» in Norwegian, which means «as kind as a lamb». The term can be used about someone who never wishes misfortune on someone, is kind to others, usually helps others. It can be used about the behaviour of an animal or to describe a personality of a person. Perhaps lambs are the kindest animals in the world?

Denne gjengen er noen dager gamle og har funnet seg en krok i bingen, litt bortenfor mødrene sine. Søte og snille, de også. Og veldig tålmodige, fromme og uskyldige.
This lot are only a few days old and they’ve found a corner in the sty away from their mums. Very cute and kind, these ones as well. And patient, gentle and innocent.

Når sauene er sultne og bonden er forsinket til fóringstid, klatrer sauene opp i høyden og protesterer høylydt! Slik som denne voksne damen på bildet under. Bæææ!
When the sheep are hungry and the farmer is late feeding them the sheep will climb up on their fences and protest loudly. Like this adult lady sheep in the picture below. Baa!

Er du snill med deg selv? Tar du pauser når du trenger det? Tillater du deg selv å roe ned eller å slappe av når kroppen sier fra at du trenger det? Eller brenner du lyset i begge ender? Noe som kan føre til at man får mangel på overskudd. Det kan gjelde både for oss med ME, men også for andre.
Are you kind to yourself? Do you take breaks when you need to? Do you allow yourself to calm down and relax when your body tells you to do so? Or do you overdo it? Which means that you in the long run will lack energy. This can apply for people with ME as well as for healthy people.

Det kan være en investering i egen helse å være «snill som et lam» med seg selv også. Noen ofrer alt for andre, og er på grensen til selvutslettende. Kanskje er det lurt å sette seg selv først, i alle fall i større grad? Hvis man klarer å være snill med seg selv først, har man kanskje mer energi og forutsetninger for å hjelpe og være til stede for andre etterpå? Hva tror du?
It may be a good idea to take care of your health by being «good as gold» with yourself, too. Some people sacrifice everything for others, to the extent that they are nearly self-destructive. Perhaps is it wiser to put yourself first, at least to a greater extent. If you manage to be kind to yourself you may have more energy and a greater potential of helping others and being present to others thereafter? What do you think?

Etter over ti år med ME, jobber jeg fortsatt med å sette egne grenser. Med å kjenne etter når jeg bør være mest snill med meg selv og når jeg kan være snill og oppofrende i forhold til andre. Det er så vanskelig når symptomer og symptomforverring kommer i etterkant. Ofte ikke før dagen etter at jeg har gjort noe. Slik ble det også etter gårdsturen. De neste to-tre dagene var jeg temmelig utmattet og «gåen». Men jeg tenker at jeg tross alt er «snill» med meg selv som velger å gjøre det som er lystbetont. Og denne dagen hadde jeg lyst til å tilbringe tid med de snille døtrene mine og den snille mora mi! Jeg er ikke snill som et lam, nei, men snill nok, tror jeg. 😀
After more than ten years with ME/CFS I’m still working on setting limits for what I can do. Knowing when I need to be kind to myself, and knowing when I can be kind and sacrificing towards others. It is very difficult when the symptoms and worsening of symptoms come at a later stage. Usually the day after I’ve done something. This was also the case after the trip to the farm. The following two-three days I was pretty fatigued. However, in my opinion I’m still nice or kind to myself when I choose to do something I feel like doing. And on this day in particular I wanted to spend time together with my nice daughters and my kind mum. I may not be «as kind as a lamb», but I’m quite kind, I think. 😀

+5