Fanget opp av
Stikkord: bud

Privatvisning med konsekvenser / Effect of private house viewing

Privatvisning med konsekvenser / Effect of private house viewing

Norsk/English

Da det seilet opp en splitter ny Porsche på gårdsplassen vår, skjønte vi at noe overraskende kom til å skje. Et par hadde bestilt privatvisning, og vi ryddet, vasket og pyntet like fint som til de to foregående visningene, som var ordinære visninger. Selv om det var midt på dagen, tente jeg på stearinlys for å gjøre det ekstra koselig til de to som skulle komme.
When a brand new Porsche drove up our driveway and parked in our courtyard we realized that something exciting was going to happen. A couple had booked a private house viewing and we had been tidying, cleaning and decorating nicely like for the previous two house viewings, which had been ordinary house viewings. Even though it was in the middle of the day I lit the candles to see to that the atmosphere was cozy for the couple coming.

Det var hyggelige mennesker som spaserte rundt i huset vårt for å se, myse og tenke på muligheter. De brukte over en time, og det var ingen tvil om at de likte eiendommen. Vi hadde en god tone med dem under visningen, og lærte dem å kjenne som åpne, trivelige, beslutningsdyktige mennesker med god humor. Tidlig neste morgen kom det første budet på huset fra dem.
The couple who came were really nice people and they spent more than an hour walking around in our house, looking everywhere and thinking of what it would be like to live here. There was no doubt that they liked the property. We hit the right note and were on friendly terms right from the start. We got to know them as open-minded, nice and determined people with a good sense of humour. Early the following morning they came up with the first bid on our house.

Men det skulle ta noen dager før vi ble enige om endelig salgssum. De sendte også en snekker hit, som skulle se på muligheten for å innlemme kontoret i stua. Dessuten dukket det opp et ungt par på privatvisning tre dager etter Porsche-paret, som også var aktuelle huskjøpere. Men Ford-paret rakk ikke å legge inn bud før Porsche-mannen la inn det avgjørende budet, som vi aksepterte. Braksalget kan du lese om HER.
Anyway, as it turned out it took a few days until we agreed on the final selling price. They also booked a carpenter to come to our house to look at the possibility of including one room in the living room to make it bigger. Then another couple showed up for a private house viewing, three days after the Porsche couple. This young couple were also potential buyers. But the Ford couple did not manage to place a bid on the house before the Porsche guy handed in the final and decisive bid. You can read about the thunderstorm sale HERE.

Etter tilsammen fire visninger og ni bud var vi i mål. Huset ble solgt 17 dager etter første visning. Både vi og kjøpere var muligens både fornøyde og misfornøyde på samme tid. Det er jo alltid slik at selger vil ha mest mulig, mens kjøper vil betale minst mulig. Jeg hadde helt klart for meg at denne kjøperen var en forretningsmann, strategiker og ertekrok. Og at uansett bud og motbud, var det han som måtte få det avgjørende ordet. Og slik ble det.
After a total of four house viewings and nine bids on the house we reached the goal. Our house was sold 17 days after the first house viewing. My partner and I as well as the buyers were satisfied and dissatisfied at the same time, in a way. The thing is that a seller will always want as much money as possible while the buyer will want to pay as little as possible. It was obvious to me that this buyer was a businessman, strategist and prone to tease. And that regardless of bids and counter-bids he would be the one who needed to have the final word in the negotiations. And that’s exactly what happened.

Dagen etter at vi var blitt enige om salgssum for huset, ville jeg ut og ta ned salgsplakaten fra husveggen. Det ble på en måte en symbolsk handling for meg. Jeg har vært med i planleggingen av dette huset fra tegnebrettet, og huset ble bygd for meg. Det er vemodig at vi skal flytte herfra, men ikke trist, og jeg er klar for at noen andre snart skal ta over eiendommen. Jeg er sikker på at de nye eierne kommer til å ta godt vare på huset. Til og med oppgradere det. Den nye husfruen vil sette inn badekar, og den nye husherren vil bygge ut stua.
The day after we had agreed on the selling price I wanted to take down the sales poster from the house wall outside. In a way it became a symbolic act to me. I have been involved in the planning of this house from scratch and the house was built in my favour. I feel a kind of melancholy when thinking about us moving from this house, but yet not sad, and I’m ready to let someone else take over the property. Moreover, I’m certain that the new owners will take good care of the house. Even upgrade it. The new lady of the house wants to install a bathtub and the new landlord wants to expand the living room.

Jeg er glad for at denne fasen med visninger er overstått. Det har vært slitsomt med klargjøring, rengjøring og pynting i flere runder, og dette er selvsagt ekstra krevende for en som har ME. Det får noen konsekvenser rent fysisk. Det har blitt ekstra mange og lange runder på sofaen. Men den mentale belastningen er også utmattende. Tankeprosesser gir meg ME-feber, altså forhøyet kroppstemperatur. Sånn sett har denne salgsinnspurten vært ekstra belastende og krevende for meg.
I’m really pleased that this period with house viewings is over. It has been tiring to prepare, clean and decorate over and over again and this is of course extra demanding for someone who has ME. It has some physical consequences, naturally, and there have been quite a few and long periods on the couch. Moreover, the mental strain is also fatiguing. Thought processes can cause ME fever, ie elevated body temperature. Thus this sales finishing stage has been extra stressful and demanding on me.

Nå har jeg imidlertid hatt noen dager på å «restituere» meg, og da begynner jeg å bli klar for neste etappe, som er å finne et nytt sted å bo. Har du noen gode råd og tips til meg og oss? 🙂
Nevertheless, now I’ve had a few days to recover. Therefore I’m getting ready for the next stage, which is to start the search for a new place to live. I would appreciate your pieces of advice if you have any! 🙂

4+
Hussalg med dunder og brak / House sold in a thunder storm

Hussalg med dunder og brak / House sold in a thunder storm

Norsk/English

Det ble hussalg med dunder og brak. Et buldrende forvarsel i det fjerne gjorde at vi skjønte at noe var på gang. Det var mørkt ute og utetemperaturen var fortsatt fin etter en varm høstdag. Vi hadde spist god mat sammen med våre trivelige naboer, tent stearinlys og fylt opp glassene våre med vin.
We sold our house in a thunder storm. We heard a rumbling warning in a distance which made us realize there was something in the wind. It was dark outside and the outside temperature was still nice after a warm autumn day. We had eaten a nice meal together with our wonderful neighbours, lit the candles and filled our glasses with wine.

Nabokveld / A night with our neighbours

Vi kom på idéen med å invitere våre kjære naboer på mat og vin denne fredagskvelden som en takk for at vi fikk låne blomster og pynteting av dem da vi skulle gjøre det fint utendørs til foto og visninger. Forberedelser for kvelden bestod i matlaging (Bjørn) og utstrakt hvile på sofaen (meg). Våre naboer er superhyggelige folk med masse godt humør og lun humor, og alt lå til rette for at det skulle bli en hyggelig kveld.
We came up with the idea to invite our dear neighbours for some food and wine this Friday night as a thank you gesture for lending us flowers and decorations for when we were going to make the outside area of our house ready for photo and house viewings. Preparations for the night consisted of cooking (Bjørn) and resting on the couch (me). Our neighbours are very nice people with a good sense of humour and the chances for the night becoming a good one were pretty good!

Plutselig glimtet det til i et sterkt lys utenfra og hele kjøkkenet, hvor vi satt, ble opplyst. Snakk om lyn fra klar himmel! Etterfulgt av mer buldring og voldsomme lyn. Samtidig tikket det inn meldinger på mobilene til både Bjørn og meg. Med beskjed om nytt bud på huset vårt. Rett etterpå hadde vi en blid megler på tråden. Budet var litt lavere enn vi hadde forventet, og vi fikk kort svarfrist. I løpet av en time måtte vi bestemme oss for om vi skulle selge huset eller ikke.
All of a sudden there was a strong light entering into the kitchen where we were sitting. It lit up the entire room. It came like a bolt from the blue. Followed by more thundering and lightening. Violent and a bit scary. At the same time messages ticked in on both our mobile phones. With a notification of a new bid for our house. Right afterwards our nice real estate agent called. The bid was slightly lower than we had expected and we were given a very short response deadline. Within an hour we had to decide whether to sell the house or not.

Aldri har jeg opplevd verre tordenvær så lenge jeg har bodd i dette huset. Eksplosjonene utenfor og lyn som flerret inn gjennom vinduene til oss, gjorde at stemningen ble sitrende magisk. Så da vi satt der sammen med de nærmeste naboene og fikk budet midt oppi dette, tolket vi det som et tegn. Med dunder og brak skulle huset selges! Både naboene og vi syntes det ble ekstra stas med et avgjørende bud denne kvelden, og salget ble tilbørlig feiret med egnet drikke! 😀
I have never ever experienced such a bad thunder storm since I moved into this house. The explosions outside and the lightening that flashed in through the windows made the atmosphere magic and I was trembling in awe. Therefore, as we were sitting there together with our nearest neighbours we interpreted this as a sign. The house was to be sold with thunder and lightening! Our neighbours and we, too, found it really special to receive a decisive bid this evening, and the sale was properly celebrated with suitable drinks! 😀

Selvsagt kunne vi også ha tolket uværet som et faresignal, en advarsel eller et varsku om noe ufornuftig, uvettig og illevarslende. Det hele virket litt surrealistisk. Men vi opplevde ikke uværet som truende. Vi følte oss overmodige. Og glade til sinns. Budgivernes «forbehold» i budet ble avgjørende for at dette ble et godt salg! 😀
Naturally, we could also have interpreted the thunder storm as a sign of danger, a warning about something irrational, unreasonable and ominous. It all seemed surreal. However, we didn’t experience the weather as threatening. We felt rather overconfident. And happy at heart. The bidders’ «reservation» in their bid was crucial for this to be a good sale! 😀

Reservation: A large bowl of chocolates is to be included in the deal
5+
Skambud / Ridiculous bid

Skambud / Ridiculous bid

Norsk / English

Hagen vår / Our garden

Vi har fått et bud på huset vårt, men det er et skambud, som vi velger å ikke ta seriøst. Vi ble faktisk ganske provosert, siden vi opplever det som temmelig respektløst å by 1,4 millioner under prisantydning. Respektløst ovenfor oss som husselgere og våre forventninger, men samtidig ovenfor megleren og meglerfirmaet også, som har gitt oss salgsgaranti på langt mer.
We have got a bid on our house, but it’s a ridiculous bid, a disgracefully low offer, which we choose not to take seriously. Actually we were quite provoked when we received it as we consider it to be rather disrespectful to bid 1,4 million below the estimated price. Disrespectful to us selling the house and disrespectful to the real estate agent and his company which has given us a sales guarantee of far more.

Budet blir selvsagt avvist. Jeg har ikke lyst til å selge til noen som ikke verdsetter det flotte huset vårt mer enn som så. Jeg tenker at ikke bare er dette et skambud, men langt under pari for hva som er normalt. Jeg har aldri hørt om at noen har lagt inn et så meningsløst bud på en bolig tidligere. Han må tro vi er klin kokos.
Naturally, we will reject the bid. I do not want to sell our house to someone who does not value our beautiful house more than that. I think this is not just a ridiculous bid but way below par for what is normal. Actually, I have never heard of anyone giving such a pointless bid on a residence ever before. He must be thinking we are raving mad.

Samtidig som vi velger å ikke ta denne budgiveren seriøst, kjenner jeg at skambudet gjør noe med meg. Jeg har vært skikkelig matt og energitom etterpå. Og jeg tror ikke det bare er på grunn av den lille turen opp i hagen for å plukke rips. Mens jeg høstet inn de røde, deilige bærene, tenkte jeg at denne frekke fyren sannelig ikke skulle få kloa i ripsene mine! 😀 Han kan bare glemme å komme med flere bud! 😀
At the same time as we choose not to take this bidder seriously I can feel it in my guts that his ridiculous bid does something to me. I’ve been feeling really tired and drained of energy since we received the bid. And I do not think it’s due to my little trip up in the garden to pick redcurrants. While I was harvesting those delicious redcurrants I thought to myself that this rude guy would definitely not get hold of my redcurrants! 😀 He is better off not coming up with another bid! 😀

Ripsene mine / My redcurrant

Men hva om denne budgiveren er en strateg og synes at han selv er veldig smart? Hva om han egentlig er villig til å legge inn prisantydning for huset, men har en plan om å prøve seg frem med lavere bud. Kanskje tenker han at han kan få huset mye billigere uten at andre eventuelle interessenter byr over?
Nevertheless, what if this bidder is a strategist who thinks of himself as very clever and smart? What if he is actually able to pay the estimated price for the house but his plan is trying his hand at a lower bid. Maybe he is thinking and attempting to get the house much cheaper without giving other potential buyers the chance to make a bid that is higher than his?

Det er nemlig slik at det første budet må stå til klokka tolv dagen etter annonsert visning. Det er visning om tre dager, og da må budet hans stå til dagen etter. Muligens regner han med blankt avslag på budet han la inn nå i helga, og det gir han mulighet til å legge inn nytt bud med tidligere akseptfrist. Dvs. at han kan legge inn nytt bud med svarfrist før visning. Da vil de som tenker seg på visning om tre dager, ikke ha sett huset enda, og ikke være aktuelle for å by over han.
The thing is that according to real estate rules the first bid must stand until midday on the day after the announced the house viewing (AmE: Open house). There will be a house viewing in three days, so his bid needs to stand until the day after. It is possible that he thinks we will give a flat refusal to the offer that we got two days ago, and this would give him the opportunity to hand in another bid, only this time with an earlier acceptance deadline. Ie. he can submit a bid that we may have to give a response to before the house viewing. And if there are people who intend to come to the house viewing they will not yet have seen the house and hence possibly not be in a position to outbid him.

Da budet til denne interessenten kom, tenkte jeg å avvise det tvert. Men nå lurer jeg på om det er smartere å la det ligge til etter visningen, til budfristen hans går ut. På den måten slipper vi å få flere skambud i løpet av uka, og vi åpner for at det kan komme flere på banen til å gi bud dagen etter visning. Helgas budgiver er garantert interessert i å kjøpe huset, men utspillet er nå vårt. Med mindre han leser bloggen min… 😀
When the offer from this potential buyer came I immediately thought of rejecting it straight away. But now I’m wondering if it would be smarter to leave it until after the house viewing, until his bid deadline expires. Thus we may avoid getting more ridiculous bids during the week and it opens up to more potential buyers to bid the day after the house viewing. This weekend’s bidder is guaranteed to be interested in buying our house, but now the initiative is ours. Unless he is reading my blog… 😀

Jeg ligger mye og hviler når jeg er utmattet og sliten, og jeg tenker mye. Det er kjedelig å ikke være i form til all mulig aktivitet, men i ME-feberen kan jeg faktisk få noen idéer som lyn fra klar himmel. Har jeg tenkt riktig nå? Hva tror du?
Whenever I’m tired and drained of energy I need to rest. So I rest a lot, and I do a lot of thinking. It’s really boring not to be up for all kinds of activities. Anyway, when I’m bedridden in the ME fever I sometimes get ideas just out of the blue, as if they were sent to me for a reason. What do you make out if it? Could I be right?

Rips i fjor, rips i år… / Redcurrant last year, redcurrant this year…

HER finner du det første blogginnlegget om hussalget vårt.
You can read my first blog post about us selling our house HERE.

3+