My Kardashian friend and I

My Kardashian friend and I

1+
My Kardashian friend and I at down the beach inFuengirola

Mary didn’t mind coming to Spain for a couple of relaxing days. The two of us have been friends for 34 years.. We celebrate our friendship every time we meet. Unfortunately, that’s not very often, as she lives in Ireland and I live in Norway. But we know how to make the most of it.

It was time to catch up and we are having a good time in each other’s company. Mary may not be a Kardashian, but she sure looks like one! Doesn’t she?

Mary and I at the beach in Torrequebrada
1+
Soloppgang og månenedgang / Sun rise and moon set

Soloppgang og månenedgang / Sun rise and moon set

2+

Jeg fikk det travelt med å knipse bilder i dag tidlig da det var både soloppgang og månenedgang samtidig. Jeg våknet akkurat i tide til å få med meg skuet. Rakk såvidt å ta på tøfler og skynde meg ut på terrassen. / I When I woke up this morning I instantly became very busy taking pictures, as there was a sun rise at the same time as a moon set. I got out of bed just in time to experience it. Hardly had time to put on my slippers before rushing out on the terrace.

Soloppgangen var i øst, månenedgangen i vest. I tillegg måtte jeg følge med på hvordan lyset endret seg i sør, ute på Middelhavet i retning Afrika. Fuglene kom flyvende i flokker over blokka mi, slik de alltid gjør i soloppgangen. Vakkert! I solnedgangen flyr de motsatt vei. Det er som om de leker og skravler, og shower litt for meg. / The sun rise was to the west, the moon set to the east. I also wanted to pay attention to how the light changed in the south, in the Mediterranean in the direction of Africa. The birds came flying in flocks towards me and passed my block of flats, like they always do. It’s beautiful! In the sun set they fly in the opposite direction. It’s as if they are playing and chatting, and showing off.

Denne tredje dagen i Spania har vært varm og fin, med mye hvile, sol og sjøluft. Jeg kjenner at jeg «tar lading», får energipåfyll. Har vært på minussiden lenge, men Spania byr på hurtiglading. / This third day in Spain has been lovely. I’ve had a lot of rest, sun and sea air. I can feel my body charging. I have felt very fatigued for a long time, but Spain offers speed charging.

Det har vært fint å være litt alene noen dager, og jeg blir aldri lei av havutsikten fra terrassen. Jeg føler meg ikke ensom, selv om jeg er alene, men i morgen er jeg klar for besøk! / It’s been nice to be here alone for a few days, and I never get tired from the ocean view on my terrace. I do not feel lonely even though I’m alone. Nevertheless, I’m looking forward to tomorrow, as a very special guest will pay me a visit!

2+
Fullmåne i Spania / Full Moon in Spain

Fullmåne i Spania / Full Moon in Spain

2+
Fullmånen i Spania / The Spanish Full Moon

(English further down)

Fullmåne inntreffer når månen er på motsatt side av jorda i forhold til sola. Siden sola er rett overfor månen, vil lyset fra sola lyse opp månen fullstendig, og vi ser månen fra jorda som «fullmåne». Fullmånen har visstnok effekt på menneskekroppen. Jeg bestemte meg for å bli ute på terrassen en stund i går kveld, i tilfelle fullmånen kunne ha positiv effekt på meg.

Fullmånen har blitt sett på som et mektig objekt så lenge mennesket har vendt nesen opp mot himmelen. Jeg hadde ingen plan hverken om å kontrollere biologien eller oppførselen min eller gjøre noe paranoid. Jeg hadde ikke ambisjoner om å bli gravid, føde eller ha et anfall, og følte meg heller ikke ustabil med behov for å utrette noe kriminelt. Men hva om fullmånen kunne gi meg en fysisk «boost»? Dette måtte jeg finne ut!

Ifølge noe forskning, er det ingen sammenheng mellom månens syklus og menneskets biologi og adferd. Andre studier viser det motsatte. Det er antydet at det er lysstyrken på nattehimmelen, og ikke fullmånen, som har skylden for økt kriminalitet når det er fullmåne. Soldater og krigere hadde nytte av lyset fra fullmånen når de skulle ut på tokt og i kamp. Kanskje var det ikke fullmånen som gjorde at de gikk berserk? Hvis det imidlertid er slik at månen har effekt på menneskelig oppførsel, kan det være at den ga dem en ekstra «boost».

Jeg lurer på om det kan være sånn at månen påvirket mennesker og dyr mer før moderne tid og kunstig belysning. Kan det være at fordi vi oppholder oss innendørs mesteparten av tiden, er vi ikke like påvirket av energiene i naturen lenger? Eller påfører månens gravitasjonskraft oss spenninger og disharmoni like mye som før, samtidig som den påvirker frekvensene i kroppen vår mentalt, dvs. menneskesinnet?

Jeg leste på internett at vår fysiske energi er på topp når det er fullmåne, og at fullmånen gir energiforandring. Det er akkurat hva jeg trenger! Mye mer energi, faktisk! Det er jo tross alt derfor jeg har kommet til Spania. Noen mennesker føler en «bølge» av energi og får derfor mer utholdenhet. Jada, jeg gjør plass for det som kommer – Jeg gjør plass for eneripåfyll! Må faktisk innrømme at jeg har litt mer energi i dag enn i går.

Den store runde månen lyser opp himmelen / The big round moon lighting up the sky

English:

A full moon occurs when the sun and the moon are on opposite sides of the earth. Because the sun is directly across from the moon, the light completely illuminates it, making the moon appear completely full on planet earth. The full moon supposedly affects the human body. I decided to stay outside for a while last night, in case it had a positive effect on me.

The full moon has been regarded as a powerful entitiy for as long as people have turned their faces upwards. My plan was neither to control my biology or behaviour nor did I feel like going insane. I had no intention of getting pregnant, giving birth or having a seizure, and didn’t feel unstable or in need of committing a crime. But what if the full moon could give a boost to my physical condition? I had to give it a try!

According to some research there is no correlation between the lunar cycle and human biology or behavior. Other studies show the opposite. It is suggested that it is the brightness of the night sky, and not the full moon that is to blame for temporary rises in crime. Soldiers and warriors needed the light of the full moon to conduct night time operations. They may not have been influenced by the full moon to «go crazy». However, if it is true that the moon has an effect on human behaviour it may well be that it gave them an additional boost.

Anyway, it is possible that the moon affected people and animals more before modern times and artificial lighting. Could it be that because we stay indoors most of the time we are not so affected by the energies of nature any more? Or does the moon’s gravitational influence still bring about tension, disharmony and affect the frequencies of the mental body, i.e. mind of human beings?

I read on the internet that our physical energy is at its peak when there is a full moon, and that it brings energy shifts. That’s exactly what I need! A lot more energy, actually! After all, that’s why I came to Spain. Some people feel a surge of energy and therefore have more endurance. Yes, I am making room for what’s coming – I am making room for an energy refill! I must admit I feel more energetic today than I did yesterday.

2+
Gaver fra gjestene /Gifts from the guests

Gaver fra gjestene /Gifts from the guests

2+

(English further down)

Dagen i dag har stort sett bestått av soving, soling og lading. I tillegg har jeg bodd meg inn her i leiligheten min i Spania. Har ryddet på plass personlige ting som toalettsaker og klær, som jeg låser inn i et skap når jeg ikke er her. Jeg leier ut til venner og venners venner (bosatt i Norge) når jeg ikke bruker ladestasjonen selv. Sånn at jeg har litt inntekt på leiligheten, ikke bare utgifter.

Gaver fra gjestene mine / Gifts from my guests

Mine to siste gjester, som dro hjem til Norge rett før jeg kom ned hit, hadde etterlatt leiligheten ryddig og ren. De hadde også skrevet et morsomt innlegg i gjesteboka, med bilder og det hele. I tillegg lå det gaver til meg på kjøkkenbordet. Mona hadde strikket superflotte sokker til meg og Anita hadde strikket fine kopptuer (også kalt oppvaskklut). Selvsagt i farger som jeg digger, og som matcher med fargene i leiligheten. Så koselig! 😊🧡

Her er også spor etter bursdagsfeiring. Ballonger og bursdagskroner, som de har brukt under feiringen. Jeg regner med det ble et glass øl eller to på finingene også. 🍻🎈

Spor av bursdagsfeiring / Traces of a birthday having been celebrated

Det er godt å komme til Spania og få en ekstra sommer når det har blitt høst og kaldt hjemme i Norge. Flyreisen i går var heldigvis ikke så utmattende. Med direktefly og kort vei til leiligheten fra Malaga flyplass, går det greit. Jeg har imidlertid blitt mer og mer utmattet utover dagen i dag. Ikke fordi jeg har gjort så mye, for jeg har faktisk bare slappet av. Men ettervirkningen etter anstrengelser og gjøremål, kan komme lenge etter en aktivitet (f.eks. reisen hit). Noen ganger merker jeg ikke utmattelsen før det har gått flere timer, andre ganger kan den komme som kastet på meg en eller to dager senere.

English:

I have spent today sleeping, sunbathing and «charging» my body. In addition, I have made myself comfortable here in my Spanish apartment. I have put personal items like toiletries, clothes, etc. where they belong. Normally I keep personal belongings in a locked up closet when I’m not here. I am letting the apartment to my friends and friends’ friends (living in Norway) when I am not using this charging station myself. Thus I can have some income on the apartment as well, not just expenses.

My two last guests, who went back to Norway just before I got here, had left the apartment clean and tidy for my arrival. They had written a funny greeting in the guest book, with pictures included. And they had left presents for me on the kitchen table. Mona has knitted soft and warm socks for me and Anita has knitted two very nice dishcloths. In colours that I love, of course, and that match the colours in the apartment. So nice! 😊🧡

There are also traces of a birthday celebration. Balloons and crowns, which they must have used during the celebration. I bet the two of them also treated themselves to a drink or two! 🍻🎈

It’s always nice to be able to go to Spain for an extra summer season when autumn and colder days have arrived in Norway. Luckily, the trip was not too exhausting. I had a direct flight and the trip from the airport in Malaga to my apartment is not long. However, I have started feeling more exhausted and fatigued during daytime today. Not because I have been doing a lot of things, as I have actually had a very relaxing day. The aftereffects or reactions after an activity (eg. the trip to Spain) may, however, come at a later stage. Sometimes I don’t feel fatigued until several hours have passed, and on some occasions I don’t feel it until one or two days after the actual activity.

2+
Jeg beklager nettverksmarkedsføring / I’m sorry about network marketing

Jeg beklager nettverksmarkedsføring / I’m sorry about network marketing

2+
Noen av mine favorittprodukter / Some of my favorite products

(English further down)

Jeg må si unnskyld for at jeg har snakket så varmt om produkter som jeg har tro på. Unnskyld for at jeg anbefalte så mange å kjøpe magnetmadrasser som hadde hjulpet meg i forhold til energi og smerter. Unnskyld for at jeg lurte på om du ville kjøpe kremer og såper som jeg likte veldig godt selv. Unnskyld for at jeg fortalte om omega-3-oljer som hadde reddet meg fra migrenehelvete og en hverdag på krykker. Fordi du ikke ville ha det samme. Ikke var like interessert som meg. Og fordi vi burde brukt tiden på å snakke om noe annet.

Min nærmeste familie og mine beste venner har vært de første som har fått høre om produkter som har gjort meg godt. Fordi det er dem jeg omgåes mest og fordi jeg ville at de skulle få del i det jeg hadde funnet ut. Noen har vært glad for det jeg har delt med dem, noen ville helst sluppet å høre om mine nyoppdagelser, og om hvor bra produktene har virket for meg.

Jeg elsker fortsatt produktene. De er fortsatt en del av meg, men jeg har skjønt at andre må få velge sine egne produkter og løsninger. Og at de som vil ha det samme som meg, vil etterspørre det, hvis de synes det er aktuelt for dem.

Nettverksmarkedsføring gir muligheter for å jobbe på hobbybasis, deltid og heltid, og for noen kan det bli en livsstil. For meg har det vært hobby. Men samtidig har det vært et substitutt for jobb. Etter at jeg ble syk og falt utenfor arbeidslivet og delvis også sosiale nettverk, har dette vært noe å engasjere seg i, noe å «jobbe med», en mulighet for å ha kontakt med og bli kjent med folk på.

Jeg har brukt mye mer penger på produktene enn jeg har tjent på dem. Jeg har brukt mye mer energi på å videreformidle informasjon enn det har gitt energi. Jeg har fortsatt å dele av mine gode erfaringer fordi det har føltes positivt. Og givende. Og fordi jeg har så lyst til å hjelpe andre. Men andre vil hjelpe seg selv, vil ikke at jeg skal presentere løsninger for dem.

Jeg har skjønt det nå. At venner har følt at jeg har snakket om ting de ikke var interessert i, ikke ville ha, og ikke ville høre om. Alle vil kjøpe produkter, men ingen liker å bli solgt til. Derfor.

Har jeg sviktet? Kanskje føler noen at jeg har misbrukt vennskapet? At jeg har vært for opptatt av hva som kan hjelpe meg. Følt at jeg «prøver å selge dem» noe de ikke vil ha. I min iver etter å fortelle om fantastiske produkter, kan jeg ha skjøvet folk unna. Selv om jeg selv ikke tenker at jeg er «pågående», kan andre mene at jeg er det. Det beklager jeg sterkt. Unnskyld til alle dere som føler at jeg har vært brysom. 🧡

Noen av mine favorittprodukter / Some of my favorite products

English:

I need to excuse myself for having talked so warmly of products that I believe in. Sorry for recommending so many to buy the magnet mattress that helped me in terms of energy and pains. Sorry for wondering if you wanted to buy creams and soaps that I love. Sorry for explaining about omega 3 oils that saved me from a migraine hell and everyday life without crutches. Because you didn’t want the same products as me. You were not as interested in them as me. And because we could have spent more time together talking about something else instead.

My closest family and my best friends have been the first ones to hear about the products that have done so well for me. Because these are the people I socialize the most with, and naturally, I wanted them to know about what I had discovered. Some of them have been happy about what I shared with them, some would rather not have heard about my discoveries and how good the products worked for me.

I still love the products. They are part of me, but I have understood that other people need to choose products and solutions themselves. And if they want the same as me they will let me know by asking for it.

With network marketing you can choose to work part time or full time , as much or as little as you like, or even make it a hobby. To some it becomes a life style. To me it is a hobby. In addition, it is also a substitute for a job. When I became sick I couldn’t continue in my job and partly also missed out on social networks. Thus network marketing has been something to engage in, something to work on, a possibility to get in touch with and get to know more people.

I have spent a lot more money on the products than I have made money on them. I have used much more energy on communicating information than it has given me energy. I have continued to share my good experiences because if felt rewarding. And positive. And because I wanted to help other people. But people want to help themselves, they don’t need me to give them answers or solutions.

I’ve got it now. Friends have felt that I have been talking about things that they were not interested in, didn’t want, didn’t want to know about. Everyone wants to buy products, but noone wants products sold to. That’s why.

Have I let down people? Maybe some feel that I have misused their friendship? That I have been too preoccupied with what can help me. Thought that I tried to sell something to them that they didn’t care for. In my eagerness talking about fantastic products I may have pushed people away. Even though I myself don’t think I am pushy others may think I am. I am very sorry about that. My apoligies to all of you that have felt that I have been bothersome.🧡

2+
Høst i kroppen / Autumn in the body

Høst i kroppen / Autumn in the body

2+
Plommetreet vårt fikk en gedigen høstknekk / Our plum tree broke this autumn

(English further down)

Jeg har ikke skjønt hvorfor formen min har vært ekstra dårlig de siste dagene. Modelljobbingen krevde sitt, som du kanskje har lest om i blogginnleggene mine siste uka, men det var noe mer som ikke stemte. Jeg har avlyst tai chi-trening og sosiale treff og tenkt at «i morgen blir jeg bedre». Men det skjedde liksom ikke, og plutselig skjønner jeg hvorfor.

Høsten har kommet. Ikke bare har bladene fått fine farger og løvet begynt å falle, men det har vært frostnetter, og hansker har krøpet ut fra skuffen. Kroppen min har altså merket høsten før hjernen min har skjønt det, men nå er de to samstemt. Hjernen skjønner hvorfor kroppen streiker litt mer enn vanlig. Jeg må bare innrette meg etter det. Kan ikke velge bort været, med mindre jeg forflytter meg til varmere strøk.

Jeg har fått meg en høstknekk, omtrent som plommetreet vårt. Men med litt stussing og stell, kommer jeg sterkt tilbake!

English:

I have wondered why I have felt more fatigued the last few days. The model job seemed to take its toll, which you may have read about in my blog posts this past week. However, I felt there was more that wasn’t right. I have cancelled tai chi training and social meetings and been thinking «tomorrow I will feel better». But I didn’t, and all of a sudden I understand why.

Autumn is here. The leaves on the trees are changing colours and falling down, the nights are frosty, and my gloves have crawled out of the drawer. My body actually understood that autumn is here before my brain did, but now the two of them are in accordance with each other. My brain now understands better why my body refuses to work normally. I just have to adjust. I can not choose what the weather should be like, unless I go to a warmer country.

I have got an autumn crack, just like our plum tree. Nevertheless, with a little care I will be back!

2+
Heldag i senga / A day spent in bed

Heldag i senga / A day spent in bed

0

(English further down)

Dagen har vært tilbragt i senga. Hele dagen, faktisk. I gamle dager sa de at man skulle holde hviledagen hellig. Og derfor hvile på søndager, ikke jobbe. Denne uka har jeg vært ganske aktiv på modellfronten. Har hatt hele fire modelloppdrag, noe som er ganske mye for en person med ME. Nå var jo dette bare artige tulleoppdrag, som jeg hadde fått av Frodith, men energimessig likevel krevende.

Senga mi er en god ladeplass, og magnetmadrassen gjør at jeg blir mindre stiv og har mindre smerter i kroppen. Jeg har sovet mye og ellers fått servert, te, frokost, lunsj, og enda mer te på senga. Dessuten har jeg fått intimkonsert på senga. Fikk da servert både rockelåter og vuggesanger. Og akkurat nå fant jeg ut at det går an å blogge fra senga også. Snart skal jeg bevege meg over i sofaen på stua. Kveldens tv-meny består av serien «The Fall». Det blir en passe «aktivitet» i kveld.

Du kan lese om hvordan jeg løste modellutfordringene i de fire foregående blogginnleggene:
Gul
Grønn
Rosa
Oransje

Tilbake til hvile, og grå og svart i dag / Resting in grey and black today

English:

Today I have spent the day in bed. All day in bed, in fact. In the old days they said to keep the day of rest holy. That meant no work on Sundays. This week I have been pretty busy and active as a model. All in all I have had four model assignments, which is pretty much for a person with ME. Even though they were just nonsense model assignments given to me by Frodith it was also demanding as my energy level is quite limited. But it was good fun as well!

My bed is a good resting site, and because of the magnet mattress I have less pains in my body and I don’t feel so stiff. I have slept a lot today, and I have been served tea, breakfast, lunch and yet more tea in bed. Besides, I got a concert in bed, in which I was «served» rock songs as well as lullabies. Just now I also discovered that it’s possible to blog from bed. Soon I will move to the sofa in the living room. Tonight’s TV menu consists of the series «The Fall». That should be an appropriate «activity» for the night.

You can read about how I solved the model challenges in my previous four blog posts here:
Yellow
Green
Pink
Orange

0
Oransje nyanser / Shades of orange

Oransje nyanser / Shades of orange

1+

(English translation at the end)

I dag tidlig. Øyne våte av sollys og frost /
This morning. My eyes watery from the bright sun light and cold weather

I dag er jeg oransje. Oransje er min farge, og jeg har mye oransje klær. Det føles helt riktig å avslutte Frodiths klesutfordring (dag 6) med denne fargen. Blogginnleggene mine denne uka har bevisstgjort meg på bruk av farger på klær, og muligens blir det litt mindre grått og svart fremover… Jeg rakk ikke å få med meg de første dagene av fargeutfordringene, turkis/blå og rød, men de påfølgende utfordringene kan du lese om her: Gult er kult, grønn kjole og alle jenter må ha rosa (klikk på lenkene).

Nyanser av oransje. Men mange år siden jeg satt på en sykkel… /
Shades of orange. But it’s been many years since I rode a bike…

Oransje virker oppløftende på mange, og den jager triste tanker på dør. Oransje signaliserer glede, bevegelse og nytelse. Dessuten reflekterer oransje følelser og varme. Det er også en farge som kan brukes om man ønsker å stimulerer til aktivitet og kreativitet. Oransje i interiør gir varme. Historisk sett er fargen brukt både i nasjonal og politisk symbolikk, samt forbundet med transformasjon og buddhisme.

Føler meg som en ekte modell / Feel like a real model

I dag kommer yngste lillesøster og ei venninne på besøk. Det gleder jeg meg til! Og kanskje kan mine oransje klær bidra til å gjøre dagen ekstra oppløftende, varm og MEningsfull! 😊🍁🧡

Oransje briller for god selvtillit / Orange glasses for self confidence

Tusen takk til sjefsfotografene Hilde og Bjørn!

English:

Today I am orange. Orange is my colour and I have a lot of orange clothes. It feels right to end Frodith’s clothes challenge (day 6) with this colour. My blog posts this week have made me aware of the use of colours in clothes, and maybe I will wear less grey and black from now on… I was not able to attend the first two days of the challenge, with blue/turquoise and red. The followinging challenges, however, you can read about here: Yellow is a cool colour (day 3), green dress (day 4) and all girls need something pink (day 5) (click on the links).

Orange can influence us in an inspiring way, be uplifting and help us get rid of sad thoughts. Orange signals happiness, joy and pleasure. Besides, orange reflects feelings and sensitivity. The colour can also be used to stimulate activity and creativity. Orange in furnishings adds warmth. Historically, the colour has been used in symbols of political and national kinds. In addition, it is assosiated with transformation and Buddhism.

Today my youngest sister and a friend are going to pay me a visit. I am so looking forward to that! And who knows, maybe my orange clothes can contribute to make this day very uplifting, warm and MEaningful! 😊🍁🧡

Thank you so much to my clever and supportive photographers Hilde og Bjørn!

Jeg elsker oransje / I love orange
1+
Alle jenter må ha rosa / All girls need pink

Alle jenter må ha rosa / All girls need pink

2+

(English translation further down)

Rosa modeller gjør seg klare… / Pink models getting ready…

Alle jenter må ha noe rosa, sa min irske venninne Mary. Hun hadde kjøpt rosa gaver som jeg skulle ta med hjem til prinsessene mine. Det var tre hjerter i plysj med mange rosa detaljer på, og de skulle henge ned fra taket. De ordene, den innsikten til Mary, har jeg tatt til meg og aldri glemt.

Mor og datter, litt sprø begge to / Crazy daughter and mum

Det hadde gått noen år siden rosatiden på åttitallet, og jeg trodde at rosa var «ut» for alltid. Rosa var flaut og lite voksent, tenkte jeg. Men det er jo bare tull. Nå har jeg dessuten blitt så voksen at jeg synes det er helt greit å være litt rar og barnslig. Som minstebroren min sa da han var 18: Du er ikke voksen før du tør å være barnslig. Kloke ord, som jeg også minner meg selv på av og til.

Artig å være rosa / Fun to wear pink

I dag har jeg fått med mora mi på den rosa utfordringen til Frodith. Hun nølte ikke et sekund da jeg ba henne kle seg i noe rosa i dag. Resultatet kan du se på bildene i dette innlegget. Frodiths utfordring om å være tullemodell på blogg har ikke så strenge kriterier. Man trenger ikke være hverken pen, stilig eller moteriktig, bare man holder seg innenfor «dagens farge», som i dag er rosa.

Rosa symboliserer sjarme, universell kjærlighet, aksept, avslapning og virker beroligende. Jeg virker til og med beroligende på meg selv… Plutselig ser jeg helt klart at jeg egentlig er ei «rosadame»! I alle fall på innsiden. Men i dag også på utsiden! For jeg har litt rosa klær, faktisk.

SportyKari

English:

All girls need something pink! That’s what my Irish friend Mary said to me. She had bought pink gifts for me to bring home to my little princesses at home in Norway. There were three plushy hearts in the colour pink with a lot of pink details and they were to hang down from the ceiling. Those wise words of Mary’s is something I have never forgotten.

It’s been a few years since the pink age, the 80s, and I thought maybe pink belonged to the past. I thought pink was embarrassing and not very adult. That’s just nonsense, of course. Besides, I’m now so grown up that I find it quite okay to be a little strange and childish. When my youngest brother was 18 years old he said the following: You are not grown up until you dare to be childish. Wise words, that I remind myself of every now and again.

Today my mum joined me in Frodith‘s pink challenge. She didn’t hesitate for a second when I asked her to put on something pink. You can see the result in the pictures in this blog post. Frodith’s challenge to be a nonsense blog model does not have very strict requirements. You don’t have to be pretty, stylish or fashionable, as long as you dress within today’s colour requirements. Today it’s pink.

Pink symbolizes charm, universal love, acceptance, relaxation and has a soothing effect. I think I even have a soothing effect on myself sometimes… All of a sudden I see clearly that I am a pink lady. At least on the inside. Today also on the outside! And actually I do have some pieces of pink clothes.

Jeg klarte den rosa utfordringen! / I did the pink challenge
2+
Grønn kjole / green dress

Grønn kjole / green dress

1+

(English further down)

Denne kjolen har jeg krympet ut av. Men den er grønn, fra Desigual, og dessuten kjempegod å ha på. Jeg hadde egentlig en avtale med Frodith om å leke modell i grønt i dag, siden jeg har takket ja til en catwalk-utfordring. Men jeg har vært på tai chi, og brukt opp dagens energi. Derfor legger jeg ut dette sommerbildet fra Otta i stedet.

Grønt kjole og grønn elv / Green dress and green river

English:

This dress is actually too big for me, as I have shrunk. But it’s green, from Desigual, and very comfy to wear. Actually, I had an appointment with Frodith today as she has given me a challenge. I was supposed to be a model wearing something green on the catwalk. However, I spent all my energy on tai chi today. Therefore I am posting this summer picture of myself from Otta instead.

1+