OM MEG

OM MEG

Om meg – About me

Jeg heter Kari, og er født til å være dronning i eget liv. Jeg liker å møte mennesker, oppleve nye steder og kulturer, se etter muligheter heller enn begrensninger, være glad og gjøre andre glade, og drikker mye te. Jeg tenker at det som skjer, har en årsak og mening. De siste årene har jeg hatt en del helseutfordringer, bl.a. har jeg ME. Etter at jeg ble «åpen» om denne diagnosen, har jeg møtt og hatt kontakt med mange andre som kjenner seg igjen i det jeg forteller og skriver om. Jeg ønsker å dele mine erfaringer med deg. Min holdning er at livet kan inneholde mye fint og gi mening, selv om man er syk.

I am Kari, born to be the queen of my own life. I like meeting people, experiencing new places and cultures, seeing possibilities rather than limitations, being and making others happy, and drinking tea. There’s a reason for everything. These past ten years I have had some health challenges, including ME. Since I opened up about being sick I have met and been in touch with many people who say that they recognize the situation, either by themselves or people they know. I would like to share my experiences with you. My attitude is that life can still be nice and meaningful, despite sickness.