Fanget opp av
Kategori: Blogg

Jeg tiltrekker meg møll / I attract moths

Jeg tiltrekker meg møll / I attract moths

Møll som har gått i fella / Moths in the trap

English below

Jeg tiltrekker meg møll. I stedet for å kvitte meg med dem. Ganske uskyldig har jeg selv vært skyldig i at leiligheten min i Spania har hatt inntrengere i flyvende utgave over flere måneder. Det var ikke jeg som inviterte dem i utgangspunktet, selvsagt, men uten å vite det har jeg bidratt til at de stadig har kommet tilbake.

Ikke bare har jeg dårlige spanskkunnskaper. Jeg er visst elendig når det kommer til å lese bruksanvisninger, og videre å tolke dem, med utilstrekkelige kunnskaper om hvordan naturen fungerer mht insekters formering. Det står tydelig på møllfellene at de tiltrekker seg møllene pga feromoner (signalstoffer). Slik jeg forstår det, har da klisteret i møllfellene lokket til seg hannmøll.

Møllmesteren / Mr Mothbuster himself

Jeg kontaktet det spanske skadedyrfirmaet igjen da jeg oppdaget at det påny var møll i leiligheten, og en mothbuster kom velvillig innom til avtalt tid for å gasse ut krekene. På fem minutter var det gjort. Det var mannen fra skadedyrfirmaet som gjorde meg oppmerksom på hvordan fellene fungerer. Han henviste til hva som stod skrevet på baksiden av fellen, som var blitt fylt opp av møll mens jeg var hjemme i Norge. Han forklarte at møllene kom inn utenfra gjennom bittesmå hull pga feromonene i klisteret i fellene. Mine spankkunnskaper er temmelig begrensede, men jeg tror jeg fikk poenget riktig.

Jeg sloss mot møllene i ganske mange uker i sommer. Satte opp feller, vasket og gjorde rent, tettet hull i vegger og tak, slo i hjel de flyvedyktige, sprayet og jobbet på. Ble sliten, utmattet og lei, og jeg fikk ingen ladeferie, som var den opprinnelige planen. Dere som leste innleggene HER, HER og HER, i tillegg til det jeg nå skriver, har nok sikkert også lært litt om møll. Forhåpentligvis til ingen nytte.

Da skadedyrfirmaet sprayet og gasset i sommer, måtte jeg være ute av leiligheten i ti timer etterpå. Denne gangen brukte de et annet produkt, og da var det nok med tre timer. Tre ettermiddagstimer er akkurat passe for en strandtur på en god dag. Hvordan det gikk, kan du lese om HER.

Jeg nyter sol og bølgesus / Enjoying the sun and the waves

English:

I attract moths. Instead of getting rid of them. Quite innocently, I myself have been guilty of the fact that my apartment in Spain has had flying intruders over several months. It was not me who invited them in the first place, of course, but without knowing it, I have contributed to them constantly coming back.

My Spanish skills are poor, but I’m seemingly miserable when it comes to reading instructions for use, too. Furthermore, I’m terrible at interpreting them, also with insufficient knowledge of how nature works in terms of insect reproduction. On the instruction for the moth traps it clearly says that they attract the moths due to pheromones (chemical signals). As I understand it, the glue in the moth traps has therefore attracted male moths.

When I discovered that there were moths in the apartment again, I contacted the Spanish pest control company. A mothbuster kindly stopped by at the appointed time to gas the bastards, and the job was done in five minutes. It was the man from the pest control company who made me aware of how the traps work. He referred to what was written at the back of the trap, which had been filled up with moths while I was at home in Norway. He explained that the moths come in from outside through tiny holes due to the pheromones in the glue in the traps. My Spanish skills are pretty limited, but I think I got the point of it right.

I fought against the moths for quite a few weeks this summer. Put up traps, washed and cleaned, sealed holes in walls and ceilings, killed the flying ones, sprayed and kept working. Got tired, fatigued and fed up, and I did not get to charge my batteries during the holiday, which was the original plan. Those of you who read the posts HERE, HERE and HERE, in addition to what I am now writing, have probably also learned a bit about moths. Hopefully in vain.

Hviletid på stranda / Resting at the beach

When the pest control company sprayed and gassed this summer, I had to stay out of the apartment for ten hours afterwards. This time they used another product, and then three hours was enough. Three afternoon hours are just right for a beach trip on a good day. You can read what happened HERE.

Søndagstur med jentene / Sunday trip with the girls

Søndagstur med jentene / Sunday trip with the girls

Nydelig utsikt fra gondolbanen / Beautiful view from the cable car

(English below)

Det ble en plutselig tur til Spania igjen. Da min yngste datter ville komme dit på besøk, måtte jeg selvsagt stille opp. Det var tross alt et halvt år siden sist jeg så henne. Hun tok med seg ei venninne, som var veldig hyggelig. Med mitt amputerte energinivå klarer jeg ikke å være med på så mye, så det var supert at de to kunne dra ut på livet, ned til stranda og oppleve ting sammen ellers. Innimellom var jeg sjåfør. Men på deres siste dag her mobiliserte jeg krefter og vi fikk oss en fin søndagstur sammen. 🙂

Jentene ville på tur med gondolbanen. Teleférico Benalmádena går opp til toppen av fjellet Calamorro. Derfra hadde vi fantastisk flott utsikt over Benalmádena. Jentene hadde hatt en lang dag på stranda i forveien, og siden siste vogn ned fra fjellet gikk klokka seks, fikk vi bare 15 minutter der oppe. Men det var nok til å få med seg masse utsikt, og jentene løp som noen fjellgeiter opp og ned trapper for å få med seg flest mulig topper.

Teleférico Benalmádena
Meg på toppen av fjellet over Benalmadena / Myself at the top of the mountain above Benalmadena

Etterpå kjørte vi en tur til landsbyen Benalmádena Pueblo. Der ruslet vi rundt, nøt den koselige atmosfæren, og så for oss hvordan det ville vært å bo der. Dattera mi kom på at de ikke hadde spist is på turen enda, så da ble det et kjapt besøk på en Helederia før vi dro hjem til leiligheten.

Helederia
Benalmádena Pueblo

Siden jentene hadde gått glipp av et par partynetter grunnet matforgiftning, som de ble temmelig syke av, ville de ut på bar igjen denne siste kvelden. Men ny runde med sminking og drinking fristet ikke nok, så de ombestemte seg. I stedet ble det pizzzakveld og innspurt med den koreanske serien Squid Game. Heftige saker, men anbefales. Ser for meg at mange dukker opp i rosa kjeledresser og svarte masker med geometriske figurer på Halloween i år.

Solnedgangen på søndag / Sunset Sunday night

English:

All of a sudden I went to Spain again. When my youngest daughter wanted to visit me there, I had to show up, of course. After all, it was half a year since I last saw her. She brought a friend with her, who was very nice. With my amputated energy level, I can not participate in so much, so it was great that the two of them could go out for parties, down to the beach and experience things together during the days. Occasionally, I acted as a chauffeur. But on their last day here, I mobilized and we had a nice Sunday trip together. 🙂

The girls wanted to go for a ride with the cable car. Teleférico Benalmádena goes all the way up to the peak of Mount Calamorro. From there we had a wonderful view over Benalmádena. The girls had had a long day at the beach beforehand, and since the last carriage down from the mountain was due to leave at six o’clock, we only got 15 minutes up there. But that was enough to get a lot of views, and the girls ran about like mountain goats, up and down stairs in order to mount as many peaks as possible.

Afterwards we drove to the village of Benalmádena Pueblo. There we strolled around, enjoyed the cozy atmosphere, and imagined what it would be like to live there. My daughter realized that they had not eaten ice cream during their trip yet, so then there was a quick visit to a Helederia before we went back home to the apartment.

Since the girls had missed a couple of party nights due to food poisoning, which made them quite ill, they wanted to go out to the bar area again this last evening. But another round of doing their make-up and drinking was not tempting enough, so they changed their minds. Instead, they settled for a pizza night and we saw the last few episodes of the Korean series Squid Game. Violent and different, but I would still recommend it. I suspect that many people are about to show up in pink outfits and black masks with geometric shapes on Halloween this year.

Den katolske kirka i Benalmádena Pueblo / Santa Domingo Church, Benalmadena Pueblo
Blodbad på stranda / Massacre at the beach

Blodbad på stranda / Massacre at the beach

Costa del Sol

English below

Jeg satt i solstolen min og slappet av på stranda på ettermiddagen. Det var stille og lite folk der nede. Bare noen enslige damer spredt rundt, og noen par. Jeg kikket utover havet, lyttet til bølgene, nøt at de slo innover og nesten traff tærne mine. Så legger jeg merke til to store vannscootere som senker farten og kommer inn mot stranda, akkurat der jeg sitter.

De blir liggende å duppe i havet en god stund. Motorlyden forstyrrer bølgesusen og jeg hører mennene snakker spansk. Plutselig ser jeg en av dem sitte med et maskingevær i hendene. I alle fall ser det ut som en maskingevær. Jeg fikler frem mobilen fra veska ved siden av meg. Om jeg ikke klarer å løpe unna, skal jeg i alle fall få tatt et bilde av mannen, tenker jeg, slik at det ligger igjen et bilde av drapsmannen i mobilen min til politiet i ettertid.

Men i det jeg finner mobilen, skyter mennene på vannscooterene fart utover havet igjen. Kanskje var det bare fantastien min som løp løpsk, igjen. Heldigvis ble det ikke blodbad på stranda. Men det kunne skjedd. Det fins folk som gjøre desperate handlinger, utfører overlagte drap og massakrer, og det kan skje overalt.

Omtrent samtidig med vannscooteropplevelsen min, skjedde det utenkelige i vår ellers så stille og rolige norske by Kongsberg. En mann beveget seg rundt og skjøt folk med pil og bue. For en skremmende, dramatisk, sjokkerende, grusom, brutal og fæl situasjon! Fem er bekreftet drept, to er skadd. Det er usikkert mht motivasjon og intensjon vedkommende hadde. Politiet vurderer om det er en terrorhandling.

Jeg har sovet lite i natt, pga smerter i kroppen. Men brått oppleves mine egne små problemer som ubetydelige. Jeg tenker på de etterlatte, de pårørende, og hvor vondt og fælt de må ha det nå.

English:

I was sitting in my beach chair relaxing at the beach in the afternoon. It was quiet down there and not many people around. Just a few single ladies scattered around, and a some couples. I looked out over the ocean, listened to the waves, enjoyed watching them splashing back and forth almost touching my toes. Then I notice that two water scooters slow down and come towards the beach, right where I am sitting.

They are bobbing in the ocean in front of me for quite some time. The sound of the engines disturb the sound of the waves. I hear the men speak in Spanish. Suddenly I see one of them sitting with a machine gun in his hands. At least it looks like a machine gun. I fiddle to get my mobile phone out from my handbag beside me. If I can not run away, I will at least get a picture of the man, I think to myself, so that there is a picture of the killer in my mobile for the police afterwards.

But as I locate my mobile phone, the men on water scooters are speeding out on the ocean again. Maybe it was just my fantasy that ran wild, again. Anyway and fortunately, no massacre took place at the beach. But it could have happened. There are people who commit desperate acts, commit premeditated murders and massacres, and it can happen anywhere.

At about the same time as my water scooter experience, the unthinkable happened in Kongsberg, which normally is a very quiet and calm Norwegian city. A man moved around and shot people with a bow and arrow. What a frightening, dramatic, shocking, cruel, brutal and horrible situation! Five have been confirmed killed, two injured. It is still uncertain what his motivation and intention was. The police are assessing whether it is an act of terrorism.

I have not slept much during the night, due to pain in my body. But suddenly my own little problems strike me as insignificant. I think of those left behind. They are caused so much pain and suffering.

Trappa / The stairs

Trappa / The stairs

Trapp i fjellene over Benalmadena / Stairs in the mountains above Benalmadena

Norsk:

Jeg liker trapper,
liker å stige opp til muligheter,
strekke meg.

Men trappa er for lang,
for bratt,
for tung å gå.
Jeg har ikke styrke nok,
ikke energi nok,
ikke krefter
til å klare det.

Men kanskje bare ett skritt om gangen…
Mer kan jeg ikke kreve av meg selv.

English

I like stairs,
I like to rise up to opportunities,
challenge myself.

But the stairs is too long,
too steep,
too heavy to walk.
I do not have enough strength,
not enough energy,
not power
to be able to do it.

But maybe just one step at the time …
I can not demand more from myself.

På toppen av fjellet Calamorro / At the peak of mount Calamorro
Filterbriller / Filter glasses

Filterbriller / Filter glasses

Mine nye filterbiller / My new filter glasses

English below the pictures

Vet du hva filterbriller er? Jeg hadde knapt hørt ordet før, og trodde dette var noe ganske uvanlig som bl. a. folk som går på ski på Nordpolen bruker, eller briller man kunne se flerdimensjonalt med. Men så hørte jeg fra andre med ME at de brukte filterbriller. Det skulle gå noen år før jeg skjønte at dette kunne være et godt hjelpemiddel for meg også, siden jeg er lyssensitiv, har tørre øyne, og dessuten ofte har migrene.

Jeg fikk levert en liten koffert med seks ulike filterbriller på døra. I løpet av uka jeg hadde dem til utprøving, fikk jeg prøvd dem både i sola ute på terrassen, under skyggeforhold, og i tillegg i bil. Det var spennende å prøve de mørkeste utgavene når jeg kjørte. De gule veiskiltene ble knall rosa, og tunellåpningene solsikkegule. Gresset var mye grønnere på den andre siden (altså fra innsiden av brilleglassene), og verden generelt mer fargerik og spennende. Jeg opplevde å se klarere gjennom de lyseste av brilleparene, og de vanlige kjørebrillene mine føltes overflødige.

Om man er lyssensitiv, kan man få bedre kontrastsyn med filterbriller også. Filterbrillene blokkerer også ut skadelig UV-stråler, og de blokkerer/tar bort blått lys/ulike bølgelengder i lyset. Kanskje ble kontrastsynet mitt bedre, siden jeg opplevde at jeg så klart mens jeg kjørte. Men det kan også har vært fordi det skarpe lyset ble filtrert bort og jeg kunne slappe mer av i øynene.

Enhver må prøve seg frem for å finne ut hvilke glass som kjennes best ut for øynene. Det er individuelt hva som fungerer. Optiker kan også tilpasse filterbriller slik at man får synskorrigering i glassene. Man får dekt filterbrille av folketrygda (NAV) dersom man har en medisinsk diagnose som gir varig nedsatt funksjon. Fagperson må dokumentere behovet. Det var ergoterapeut som tok kontakt med legen min på vegne av meg for å få denne dokumentasjonen, søkte for meg, og noen uker senere ble filterbrillene levert på døra hjemme hos oss.

Oppsummert har filterbrillene disse fordelene for meg:

  • Jeg slipper å oppleve ubehag ved sterkt lys og slapper mer av
  • Jeg slipper rennende øyne (og nese) når jeg er utendørs i skarpt lys eller det blåser (pga tørre øyne)
  • Forebyggende mot migrene
  • Gresset er grønnere på den andre siden
  • Jeg ser kul ut
Seks ulike filterbriller / Six different filter glasses
Gule filterbriller / Yellow filter glasses

English:

Oransje filterbriller / Orange filter glasses
Rødbrune filterbriller / Red filter glasses
Brune filterbriller / Brown filter glasses

English:

Do you know what filter glasses are? I had hardly heard the word before, and imagined this was something quite unusual that for instance people skiing at the North Pole wore, or glasses one could see multidimensionally with. But then I heard from others with ME that they used to wear filter glasses. Still, it would be a few years before I realized that this could be a good aid for me as well, as my eyes are light sensitive, I have dry eyes, and also often have migraines.

A small suitcase with six pairs of different filter glasses was handed out to me at the door. I was allowed to test them out for a week, and during that week I got to try them both in the sun out on the terrace, in shady conditions, and also in the car. It was quite impressive to wear the darkest pair when I was driving. The yellow road signs turned bright pink, and the tunnel openings sunflower yellow. The grass was much greener on the other side (i.e. from inside the glasses), and in general the world seemed more colourful and exciting. I experienced seeing more clearly through the brightest of the pairs of glasses, and my regular driving glasses felt superfluous.

If you suffer from light sensitivity, your contrast vision may get better with filter glasses as well. The filter glasses also block out harmful UV rays, and they block/remove blue light/different wavelengths in the light. Maybe my contrast vision improved, since I experienced that I saw clearly while driving. But it could also have been because the bright light was filtered out and I could relax my eyes better.

Everyone has to try the filter glasses out on their own to find out which glasses are best for their eyes. It is very individual what works. Opticians can also adjust filter glasses so that you get vision correction in the lenses. If you have a medical diagnosis that results in a permanent reduced function you can get filter glasses covered by the national insurance (NAV). A professional (doctor) must document the need. An occupational therapist contacted my doctor on my behalf to obtain this documentation, applied for me, and a few weeks later the filter glasses were delivered to our door.

In summary, the filter glasses have these advantages for me:

  • I do not experience discomfort from bright light, which is relaxing
  • I avoid watery eyes (and nose) when I am outdoors in bright light or it is windy (due to dry eyes)
  • Preventative for migraines
  • The grass is greener on the other side
  • I look cool
Fikk navn i solgangsbrisen / Got a name in the sunwise breeze

Fikk navn i solgangsbrisen / Got a name in the sunwise breeze

Hansbakkfjæra, Ranheim

(English below)

Tusen takk til alle dere som kom med navneforslag til min nye elektriske scooter! Det tikket inn mange morsomme og kreative forslag som kommentarer både i bloggen og via Facebook/Messenger, og noen ringte til og med. Det har vært en uhøytidelig og kjempeartig prosess ! Her er link til blogginnlegget hvor jeg lovte dere heder og ære: Har du et navneforslag?

Dette er ei liste over navneforslagene, med navn på forslagsstillerene i parantes:

Albert (https://bunnytrash.blogg.no/
Elvira (https://frodith.blogg.no/)
Bob Marley (Tove)
Elvira (https://happy.blogg.no/)
Elvira, Farvel/Farewell, Rambo (Beate)
TURid (Grete)
Elvin (Ella)
Ella (Ann Elisabeth)
Priscilla (Maj Elin)
Renault Zoe (Geir)
Karion (Kristin)
Elvira/Elvirra (Gunn Åse)
Trøffel (Astrid Elisabeth)
Car’i (Marit)
Bob’en (Tove Noppa)
El-ME-r (Line)
Mitt favoritsyskenbarn (Alf-Ole)
E.T. (Mary)
Peder (Peder)
La Tortuga (Bjørn)

Det var mange kule forslag, synes du ikke? Scooteren kunne sikkert fått både fornavn, mellomnavn og etternavn, slik at jeg kunne brukt flere av dem, for det var mange ELektriske, beskrivende, passende og MEningsfulle navn. Men det vil jo uansett bare være ett som blir brukt til daglig.

Valget falt på Elvira, og Elvira fikk navnet sitt i solgangsbrisen i Ranheimsfjæra. Jeg vurderte «dåp» i noen dråper sjøvann, men det virket bare teit og upassende. Det ble mye mer riktig og stemningsfullt med et navn som kom susende inn med solgangsbrisen mens hun kjørte i Tortuga-fart langs Ladestien. Lyset og fargene på himmelen denne kvelden var spesielt fine, og enda flottere ble det etter at vi kom hjem.

Elvira er et navn som kommer fra spansk, men har eldre bakgrunn i gotisk språk. Betydning er visstnok ukjent, men første del kan forklares med glede eller spyd, andre del med sannhet eller forsvarer. Det kan jeg leve med. 🙂

Elvira venter i bakken / Elvira is waiting on the hillside
Hansbakkfjæra, Trondheim
Kveldsutsikt fra stuevinduet vårt / Evening view from our living room

English:

A big thank you to all of you who came up with name suggestions for my new (electric) mobility scooter! There were many funny and creative suggestions given as comments both in the blog and via Facebook / Messenger, and some people even called. It has been an unpretentious and great fun process! This is a link to the blog post in which I promised you heaps of honour and glory: Do you have a name suggestion?

The list of all the name suggestions is in the Norwegian text above, with the name of the proposer in brackets.

I think there were a lot of cool suggestions. Do you agree? The scooter could probably have got a first name, a middle name as well as a surname, so that I could have made use of more names, because there were many ELectric, descriptive, appropriate and MEaningful names. Still, there will only be one name used on a daily basis anyway.

The choice fell on Elvira, and Elvira got her name in the sunwise breeze at Ranheimsfjæra. I considered a «baptism» with a few drops of seawater, but it just seemed weird and inappropriate. It felt more right and moving with a name that came blowing in with the sunset breeze as I was driving it at Tortuga speed along the path Ladestien. The light and the colours in the sky were very nice this evening, and when we had returned home the colours in the sky became even more magnificent.

Elvira is a name that comes from Spanish, but has an older background in the Gothic language. The meaning is supposedly unknown, but the first part can be explained with joy or spear, the second part with truth or defender. I can live with that. 🙂

Himmelen har tatt fyr / The sky is on fire
Magsisk himmel /Magic sky
Har du navneforslag? / Du you have a name suggestion?

Har du navneforslag? / Du you have a name suggestion?

English below

Hvis den nye kjøredoningen min skal bli ordentlig MIN, tror jeg den må få et navn. Jeg har grublet og tenkt, men ikke kommet i mål. Kanskje du har et navneforslag? Det er en elektrisk scooter. Jeg ser ikke for meg en offisiell «dåp», men det kan jo hende at det også blir aktuelt.

Elsparkesykkelen min heter Elvis. Kanskje kan scooteren få et navn som passer sammen med Elvis? Et navn som inneholder bokstavene el… Elsie, Elvira, Eliott, Elwell, Elma, Elrick, El paso, Elza, Electra? Eller kanskje et navn som slutter på el? Jeg vet ikke helt om det bør være et snertent og fint navn eller et kult og tøft navn. Heller ikke om det er ei jente eller en gutt. Hva synes du det ser ut som?

Kreative forslag mottas med takk! Jeg kan ikke utlove noen belønning, men heder og ære i bøtter og spann!

De to forrige blogginnleggene om scooteren:
Takket nei til elektrisk scooter
Kan ikke vente

English:

If I’m going to get the feeling that my new vehicle is really mine, I think it needs a name. I have been pondering and thinking, but have not yet come to a conclusion. Maybe you have a name suggestion? It’s a mobility scooter. I do not picture an official «baptism» for it, but let’s see what happens.

My electric scooter is called Elvis. Maybe the mobility scooter can get a name that goes with Elvis? A name that contains the letters el … Elsie, Elvira, Eliott, Elwell, Elma, Elrick, El paso, Elza, Electra? Or maybe a name that ends in el? I do not quite know if it should be a classy and nice name or a cool and tough one. Not even if it’s a girl or a boy. What do you think it looks like?

I’d be very happy and grateful to receive creative suggestions. I can not promise any reward, but heaps of honour and glory!

My previous two blog posts about the scooter:
Said no thanks to mobility scooter
Can not wait

Kan ikke vente / Can not wait

Kan ikke vente / Can not wait

Karate-Kari

English below

Jeg kan ikke vente med å leve, for livet venter ikke. Og jeg kan ikke vente med å oppleve alt som livet byr på fordi jeg venter på å bli frisk. Derfor gjør jeg det nå, og med hjelpemidler som gir muligheter. Det er mye jeg ikke kan gjøre, men det er også mye jeg kan gjøre!

Dette ble faktisk en temmelig impulsiv tur ned til sjøen nedenfor oss. Jeg kjente meg urolig, ville ikke vente. Og siden jeg kjørte ned med den elektriske scooteren, ble jeg ikke så sliten av turen ned dit. Kunne heller bruke energien på å rusle rundt nede på stranda, drikke te og slappe av på en benk sammen med Bjørn. Normalt hadde hjemturen gjort meg veldig utmattet, men med scooteren gikk det som en drøm.

Det fristet ikke å svømme ut til hoppeslottet lenger ute i sjøen. Vannet var kaldt, og vi hadde muligens druknet på vei ut dit. Men den lille høstturen i fjæra bød uansett på lek og moro. Og kreativitet, som du ser av bildene. 🙂

Balansekunstneren Bjørn / The balance artist Bjørn
Bjørn sjekker hvordan det føles å ligge i flukt med steinene / Bjørn checking out what it is like to be in line with the rocks

English:

I can not wait, I can not put life on hold, because life will not wait for me. And I can not postpone experiencing all that life has to offer because I am waiting to get well. That’s why I do it now, and with aids that provide opportunities. There’s a lot I can not do, but there is also a lot I can do!

This was actually a pretty impulsive trip down to the sea very close to where we live. I felt restless, did not want to wait. And because I used the mobility scooter I did not get so tired of the trip going down there. Instead I could use my energy on strolling around down at the beach, drinking tea and relaxing on a bench with Bjørn. Normally the trip home would have made me very fatigued, but with the scooter it went like clockwork.

I was not tempted to swim out to the bouncy castle further out at sea. The water was cold and we would possibly have drowned on the way out. Anyway, the little autumn trip down to the seaside brought about a little playing and fun anyway. And creativity, as you can see from the pictures. 🙂

Fru Sjøgress har pyntet seg / Mrs Seaweed has dressed up
Hansbakkfjæra
Høst i fjæra / Autumn down by the sea
Takket nei til elektrisk scooter / Said no thanks to mobility scooter

Takket nei til elektrisk scooter / Said no thanks to mobility scooter

English below

På tur i nærområdet / A nice trip down by the sea

Vi hadde en fantastisk tur i nærområdet vårt, samboeren min og jeg. Jeg på elektrisk scooter, han til fots. For en super måte å gi han litt trim på! Jeg justerte tempoet hans med å skru opp og ned farten på scooteren, slik at han fikk variere mellom rolig gange og løpetempo.

Da ergoterapeuten kom på besøk hjemme hos meg, var det fordi jeg ønsket meg en arbeidsstol som kunne gjøre hverdagen enklere for meg. Jeg fortalte og forklarte henne om mine funksjonsnedsettelser og hvilke utfordringer jeg møter i hverdagen. Hun foreslo at jeg i tillegg kunne søke om å få en elektrisk scooter, som jeg kunne dra på turer med og på den måten utvide aktivitetsradiusen min. Jeg svarte ganske bestemt nei, for jeg tenker jo ikke på meg selv som SÅ handikappet.

Neste gang ergoterapeuten kom innom, hadde jeg tenkt meg litt om. Flere jeg kjenner har sagt at jeg må bli flinkere til å ta imot hjelp. Jeg skjønner at jeg sier nei takk til muligheter når jeg vil at alt bare skal være som før, så kanskje er det på tide å innse konsekvensene av at ikke alt er som før. Jeg har slitt med bekkenløsning og gangvansker i 24 år, og ME i 12 år med bl.a. utmattelser og smerter som gjør at jeg ikke kan gå langt. Jeg kan ikke dra på lange fjellturer, som før, men kanskje bør jeg være glad og takknemlig for at jeg faktisk kan dra på kortere turer også.

Derfor ble det til at ergoterapeuten søkte om elektrisk scooter til utprøving for meg. Da den kom, ble hun med på en prøvetur. Hun ble litt skremt av at jeg ville prøve meg i ulendt terreng med røtter og hellende stier, ned en stupbratt bakke, og jeg kjørte meg fast i sanda på stranda. Men enden på historien er at jeg har en scooter stående i oppgangen vår til min disposisjon! Blir du med på tur? 😀

Link til facebook-siden min: https://www.kariengesvik.no/

På tur med min elektriske scooter / My mobility scooter and I

English:

My partner and I had a very nice trip down by the sea in the area where we live. Me on the mobility scooter, him on foot. What a great way to give him some proper exercise! I adjusted his rapidity by turning up and down the speed of the scooter, so that he could vary between leisurely strolling along and running quite fast.

When the occupational therapist paid me a visit at home, it was because I wanted an office chair that could make everyday life easier for me. We talked and I explained to her about my disabilities and what challenges I face in everyday life. She suggested that I could also apply for a mobility scooter, which I could use when going for trips and thus expand my personal activity radius. I said no, definitely no, because I do not think of myself as THAT handicapped.

The next time the occupational therapist came by, I had given it some thought. Several people I know have said that I need to become better at accepting help. I understand that I say no thanks to opportunities when I want everything to be just like before, so maybe it’s time to realize the consequences of the fact that not everything is like before. I have struggled with pelvic pains and walking difficulties for 24 years, and for 12 years I’ve had ME with exhaustion and fatigue that make me unable to walk very far. I can not go on long mountain hikes like I used to, but maybe I should be happy and grateful that I can actually still go for shorter trips.

Therefore, the occupational therapist applied for a mobility scooter for me, which I could keep and test out for a while. When it arrived Hilde joined me for a test drive. She was a little worried because I wanted to try my hand at rough terrain with roots and sloping paths, down a steep hill, and I got stuck in the sand on the beach. But the end of the story is that I have a scooter parked under the stairs at the entrance at my disposal! Would you like to join me for a trip? : D

Link to my facebook page: https://www.kariengesvik.no/

Vi må skynde oss å ha det artig / We need to have fun right away

Vi må skynde oss å ha det artig / We need to have fun right away

Så fornøyd med karsk! / Very happy with her «karsk»

English below

Vi må skynde oss å ha det artig, sa Tove. Ikke bare én gang, men flere ganger i løpet av kvelden. Søstera mi hadde invitert en haug med lystige damer til 50årsferinga si, en fest hun hadde planlagt i over et år. Puben i underetasjen var stylet og gjort klar for anledningen. «Tuttas karskbar» er ikke skiltet i oppkjørselen, men vi som er innviet i familien og vennekretsen, får tilgang når Tutta (Tove) er klar for å ha det artig. Mannen i huset hadde bygd en stor platting utenfor, som var så nybygd at det fremdeles lå sagspon rundt gelenderet.

Siden de fleste av oss er resultater av hippie-generasjonen, troppet vi opp i hippie-outfits. Jeg fikk beskjed fra Tove om at jeg hadde klesskapet fullt av hippieklær, og hun mente at det derfor måtte bli lett for meg å finne noe å ha på. Var det et kompliment? Hm! Men med noen klesplagg jeg fant i skapet fra tidligere tider og et par platåsko fra 90-tallet, skled jeg rett inn i forsamlingen av festkledde Mrs Hippier! Og det var mange kreative og flotte antrekk!

Først litt mat i magen / Some food
Kine, som jeg ikke hadde sett siden hun var lite jente / Kine, that I hadn’t seen since she was a little girl

MrsHippiene hadde oppmøte på kjøkkenet inne i huset. Tove er ekstremt glad i gaver, og ingen turte komme inn uten. Jeg hadde kjøpt med den gule kjolen fra Spania som Tove ønsket seg til selve bursdagen, som gikk av stabelen to dager tidligere. Men hadde for sikkerhets skyld med en ekstra gave til hippiefesten, en drømmefanger. Kanskje bidrar den til å fange skumle drømmer på soverommet, eller kanskje havner den i karskbaren for å holde onde ånder borte. Forøvrig fikk bursdagsbarnet mange fine, varme, hygieniske, søte og koselige gaver.

Etter at alle hadde spist seg mette på gryta til Tove, utenom meg som ikke tåler ditt og datt og hadde med egen mat, dro alle ned i Tuttas karskbar for å tilbringe resten av kvelden med fest, dans og moro. Kvelden startet med herlige, fengende Bob Marley-låter, og det ble skålet med både hippiedrinker og snillere tørstedrikker. Selv holdt jeg koken med å drikke rusbrus, noe som av uforståelige grunner gjør at jeg lurer kroppen til å tåle mer og holde ut lenger.

Mrs Hippie selv smilte og hadde det artig fra begynnelse til slutt. Da jeg skrudde ned musikken og alle gjestene samlet seg foran henne, ble hun imidlertid skremt. Trodde jeg skulle fortelle om da vi var små og hun spiste opp alt godteriet mitt, men den historien er brukt opp. I stedet fikk hun en fellestale av oss 18 gjestene der vi ga henne en boost med mange positive og morsomme beskrivende ord om den flotte dama hun er.

Hippie-Tove + Hippie-Heidi
Vigdis, Ann Karin, Tove m. fl. Flower power!

Timene gikk fort, som de gjerne gjør når man har det artig. Tove hadde invitert både nye og gamle venninner, og bonusdatter og datter med venner var også selvsagte gjester. Det ble en fin gjeng, og for min del hadde jeg stor glede av å se igjen og skravle med alle de trivelige damene i omgangskretsen hennes. Vi hadde det ganske travelt med å ha det artig, og vi rakk ikke å ta bilder av alle hippiedamene, men noen stemningsbilder ble det. Jeg kan vel røpe at jeg allerede gleder meg til neste store fest i Tuttas karskbar!

Kuleste tantebarnet Maja og jeg / My cool niece Maja and I
Meg og kveldens yngste hippie, bonustantebarnet mitt / Myself and the youngest hippie, my bonus niece Michelle
Artig, ja! Danseløve og søskenbarn Anni, meg, Tove Noppa Humørspreder / Having fun! My cousin Anni, me, Tove Noppa

Lillesøstera mi hadde gjort klart et eget hvilerom for meg, hvor jeg kunne legge meg for å ta pauser, og sove ut festen. Utrolig snilt! Kanskje er jeg ekstra priviligert fordi jeg er favorittsøstera til Tove, men jeg synes jeg generelt møter mye godvilje, omtanke og forståelse rundt om, i motsetning til det jeg hører fra mange andre med ME.

Uka før festen brukte jeg til å lade mest mulig og være i form til den store hippiebursdagen. Uka etter gikk med til restitusjon. Jeg var sikkert ikke alene om å være i dårlig form etter festen, men de færreste hadde nok en like lang bakrus som meg, med migrene, kvalme, feber og utmattelse i flere dager. Ikke desto mindre må vi jo ha det artig når vi kan. Ingen vet hva morgendagen bringer.

Mitt forrige blogginnlegg, hvor jeg skrev om den verste bivirkningen av kvelden, finner du HER.

Du er – som alltid – velkommen til å skrive en kommentar i bloggen, anonymt eller med navn. Peace and love!

Søstrene sisters

English:

We have to have fun right away, Tove said. Not just once, but several times during the evening. My sister had invited a bunch of cheerful ladies to her 50th birthday party, a party she had been planning for more than a year. The pub downstairs was styled and made ready for the occasion. «Tutta’s karskbar» (karsk = coffee + moonshine) is not signposted in the driveway, but those of us who are family members and in her circle of friends, get access whenever Tutta (Tove) is ready to have fun. The man in the house had built a large terrace outside, which was so newly built that there was still sawdust around the railing.

Due to that fact that most of us are results of the hippie generation, we showed up in hippie outfits. Tove said to me that I had a wardrobe filled with hippie clothes, and she suggested that it therefore would be easy for me to find something to wear. Was that a compliment? I’m not sure! Nevertheless, with some clothes I found in my closet from earlier times and a pair of platform shoes from the 90s, I fitted right into the assembly of festively dressed Mrs Hippies! There were many creative and beautiful outfits!

The MrsHippies’ first meeting point was in the kitchen inside the house. Tove is extremely fond of gifts, and no one dared to come without one. I had got her the yellow dress from Spain that she wanted for the birthday. I tricked her into believing that I had not bought it, so she was quite surprised when I had after all. She got the dress two days earlier, for the family party. But to be on the safe side I had brought an extra gift for the hippie party, a dream catcher. Maybe the dream catcher will protect her from dreams when she’s asleep in the bedroom, or maybe it ends up in the bar downstairs to keep evil spirits away. By the way, the birthday girl received a lot of nice, warm, hygienic, sweet and cozy gifts.

When everyone had eaten their fill of Tove’s pot, except for me who has a number of food intolerances and had to bring my own food, we all went down to «Tutta’s karskbar» to spend the rest of the night partying, dancing and having fun. The evening started off with wonderful, catching Bob Marley tunes, and we topped the party with both hippie drinks as well as kinder non-alcoholic drinks. I kept it going drinking soda pops, which for incomprehensible reasons trick my body into tolerating more and enduring for longer.

Mrs Hippie herself smiled and had fun from the very beginning to end of the party. However, when I turned down the music and all the guests gathered in front of her, she got a fright. She thought I was going to talk about when we were little girls and she ate all my sweets, but that story has been told before. Instead, she got a common speech from all of her 18 guests in which we gave her a boost with many positive, funny and descriptive words about what a beautiful person she is.

The hours passed very quickly, as they normally do when you are having fun. Tove had invited both old and new friends, and her bonus daughter and daughter with friends were also natural guests. It turned out to be a nice bunch of people, and as for myself I really enjoyed seeing and chatting with all the pleasant ladies in her circle of friends, especially the ones I hadn’t seen for many years. We were quite busy having fun, and we almost forgot to take pictures of ourselves, but there are some to show for the fantastic night, as you can see. I can reveal that I am already looking forward to the next big party in «Tutta’s karskbar»!

My little sister had prepared a separate resting room for me, where I could go if I needed to take breaks, and to sleep the party off. So kind! Maybe I am extra privileged because I am Tove’s favourite sister, but in general I find that I meet a lot of goodwill, care and understanding, in contrast to what I hear from many other people who have ME (myalgic encephalomyelitis).

I set aside the week before the party to rest and charge as much as possible to be ready for the big hippie birthday. The following week was spent on recovering. I was probably not the only one being in bad shape after the party. However, probably very few people had a hangover of the same length as I did, with migraines, nausea, a fever and fatigue for several days. Nevertheless, we must have fun when we can. No one knows what tomorrow brings.

You can read my previous blog post, in which I wrote about the worst side effect after this night, HERE.

You are – as always – welcome to write a comment in the blog, anonymously or signed with your name. Peace and love!

Mrs Hippie herself. Peace & Love!