Fanget opp av
Måned: oktober 2021

Jeg tiltrekker meg møll / I attract moths

Jeg tiltrekker meg møll / I attract moths

Møll som har gått i fella / Moths in the trap

English below

Jeg tiltrekker meg møll. I stedet for å kvitte meg med dem. Ganske uskyldig har jeg selv vært skyldig i at leiligheten min i Spania har hatt inntrengere i flyvende utgave over flere måneder. Det var ikke jeg som inviterte dem i utgangspunktet, selvsagt, men uten å vite det har jeg bidratt til at de stadig har kommet tilbake.

Ikke bare har jeg dårlige spanskkunnskaper. Jeg er visst elendig når det kommer til å lese bruksanvisninger, og videre å tolke dem, med utilstrekkelige kunnskaper om hvordan naturen fungerer mht insekters formering. Det står tydelig på møllfellene at de tiltrekker seg møllene pga feromoner (signalstoffer). Slik jeg forstår det, har da klisteret i møllfellene lokket til seg hannmøll.

Møllmesteren / Mr Mothbuster himself

Jeg kontaktet det spanske skadedyrfirmaet igjen da jeg oppdaget at det påny var møll i leiligheten, og en mothbuster kom velvillig innom til avtalt tid for å gasse ut krekene. På fem minutter var det gjort. Det var mannen fra skadedyrfirmaet som gjorde meg oppmerksom på hvordan fellene fungerer. Han henviste til hva som stod skrevet på baksiden av fellen, som var blitt fylt opp av møll mens jeg var hjemme i Norge. Han forklarte at møllene kom inn utenfra gjennom bittesmå hull pga feromonene i klisteret i fellene. Mine spankkunnskaper er temmelig begrensede, men jeg tror jeg fikk poenget riktig.

Jeg sloss mot møllene i ganske mange uker i sommer. Satte opp feller, vasket og gjorde rent, tettet hull i vegger og tak, slo i hjel de flyvedyktige, sprayet og jobbet på. Ble sliten, utmattet og lei, og jeg fikk ingen ladeferie, som var den opprinnelige planen. Dere som leste innleggene HER, HER og HER, i tillegg til det jeg nå skriver, har nok sikkert også lært litt om møll. Forhåpentligvis til ingen nytte.

Da skadedyrfirmaet sprayet og gasset i sommer, måtte jeg være ute av leiligheten i ti timer etterpå. Denne gangen brukte de et annet produkt, og da var det nok med tre timer. Tre ettermiddagstimer er akkurat passe for en strandtur på en god dag. Hvordan det gikk, kan du lese om HER.

Jeg nyter sol og bølgesus / Enjoying the sun and the waves

English:

I attract moths. Instead of getting rid of them. Quite innocently, I myself have been guilty of the fact that my apartment in Spain has had flying intruders over several months. It was not me who invited them in the first place, of course, but without knowing it, I have contributed to them constantly coming back.

My Spanish skills are poor, but I’m seemingly miserable when it comes to reading instructions for use, too. Furthermore, I’m terrible at interpreting them, also with insufficient knowledge of how nature works in terms of insect reproduction. On the instruction for the moth traps it clearly says that they attract the moths due to pheromones (chemical signals). As I understand it, the glue in the moth traps has therefore attracted male moths.

When I discovered that there were moths in the apartment again, I contacted the Spanish pest control company. A mothbuster kindly stopped by at the appointed time to gas the bastards, and the job was done in five minutes. It was the man from the pest control company who made me aware of how the traps work. He referred to what was written at the back of the trap, which had been filled up with moths while I was at home in Norway. He explained that the moths come in from outside through tiny holes due to the pheromones in the glue in the traps. My Spanish skills are pretty limited, but I think I got the point of it right.

I fought against the moths for quite a few weeks this summer. Put up traps, washed and cleaned, sealed holes in walls and ceilings, killed the flying ones, sprayed and kept working. Got tired, fatigued and fed up, and I did not get to charge my batteries during the holiday, which was the original plan. Those of you who read the posts HERE, HERE and HERE, in addition to what I am now writing, have probably also learned a bit about moths. Hopefully in vain.

Hviletid på stranda / Resting at the beach

When the pest control company sprayed and gassed this summer, I had to stay out of the apartment for ten hours afterwards. This time they used another product, and then three hours was enough. Three afternoon hours are just right for a beach trip on a good day. You can read what happened HERE.

Søndagstur med jentene / Sunday trip with the girls

Søndagstur med jentene / Sunday trip with the girls

Nydelig utsikt fra gondolbanen / Beautiful view from the cable car

(English below)

Det ble en plutselig tur til Spania igjen. Da min yngste datter ville komme dit på besøk, måtte jeg selvsagt stille opp. Det var tross alt et halvt år siden sist jeg så henne. Hun tok med seg ei venninne, som var veldig hyggelig. Med mitt amputerte energinivå klarer jeg ikke å være med på så mye, så det var supert at de to kunne dra ut på livet, ned til stranda og oppleve ting sammen ellers. Innimellom var jeg sjåfør. Men på deres siste dag her mobiliserte jeg krefter og vi fikk oss en fin søndagstur sammen. 🙂

Jentene ville på tur med gondolbanen. Teleférico Benalmádena går opp til toppen av fjellet Calamorro. Derfra hadde vi fantastisk flott utsikt over Benalmádena. Jentene hadde hatt en lang dag på stranda i forveien, og siden siste vogn ned fra fjellet gikk klokka seks, fikk vi bare 15 minutter der oppe. Men det var nok til å få med seg masse utsikt, og jentene løp som noen fjellgeiter opp og ned trapper for å få med seg flest mulig topper.

Teleférico Benalmádena
Meg på toppen av fjellet over Benalmadena / Myself at the top of the mountain above Benalmadena

Etterpå kjørte vi en tur til landsbyen Benalmádena Pueblo. Der ruslet vi rundt, nøt den koselige atmosfæren, og så for oss hvordan det ville vært å bo der. Dattera mi kom på at de ikke hadde spist is på turen enda, så da ble det et kjapt besøk på en Helederia før vi dro hjem til leiligheten.

Helederia
Benalmádena Pueblo

Siden jentene hadde gått glipp av et par partynetter grunnet matforgiftning, som de ble temmelig syke av, ville de ut på bar igjen denne siste kvelden. Men ny runde med sminking og drinking fristet ikke nok, så de ombestemte seg. I stedet ble det pizzzakveld og innspurt med den koreanske serien Squid Game. Heftige saker, men anbefales. Ser for meg at mange dukker opp i rosa kjeledresser og svarte masker med geometriske figurer på Halloween i år.

Solnedgangen på søndag / Sunset Sunday night

English:

All of a sudden I went to Spain again. When my youngest daughter wanted to visit me there, I had to show up, of course. After all, it was half a year since I last saw her. She brought a friend with her, who was very nice. With my amputated energy level, I can not participate in so much, so it was great that the two of them could go out for parties, down to the beach and experience things together during the days. Occasionally, I acted as a chauffeur. But on their last day here, I mobilized and we had a nice Sunday trip together. 🙂

The girls wanted to go for a ride with the cable car. Teleférico Benalmádena goes all the way up to the peak of Mount Calamorro. From there we had a wonderful view over Benalmádena. The girls had had a long day at the beach beforehand, and since the last carriage down from the mountain was due to leave at six o’clock, we only got 15 minutes up there. But that was enough to get a lot of views, and the girls ran about like mountain goats, up and down stairs in order to mount as many peaks as possible.

Afterwards we drove to the village of Benalmádena Pueblo. There we strolled around, enjoyed the cozy atmosphere, and imagined what it would be like to live there. My daughter realized that they had not eaten ice cream during their trip yet, so then there was a quick visit to a Helederia before we went back home to the apartment.

Since the girls had missed a couple of party nights due to food poisoning, which made them quite ill, they wanted to go out to the bar area again this last evening. But another round of doing their make-up and drinking was not tempting enough, so they changed their minds. Instead, they settled for a pizza night and we saw the last few episodes of the Korean series Squid Game. Violent and different, but I would still recommend it. I suspect that many people are about to show up in pink outfits and black masks with geometric shapes on Halloween this year.

Den katolske kirka i Benalmádena Pueblo / Santa Domingo Church, Benalmadena Pueblo
Blodbad på stranda / Massacre at the beach

Blodbad på stranda / Massacre at the beach

Costa del Sol

English below

Jeg satt i solstolen min og slappet av på stranda på ettermiddagen. Det var stille og lite folk der nede. Bare noen enslige damer spredt rundt, og noen par. Jeg kikket utover havet, lyttet til bølgene, nøt at de slo innover og nesten traff tærne mine. Så legger jeg merke til to store vannscootere som senker farten og kommer inn mot stranda, akkurat der jeg sitter.

De blir liggende å duppe i havet en god stund. Motorlyden forstyrrer bølgesusen og jeg hører mennene snakker spansk. Plutselig ser jeg en av dem sitte med et maskingevær i hendene. I alle fall ser det ut som en maskingevær. Jeg fikler frem mobilen fra veska ved siden av meg. Om jeg ikke klarer å løpe unna, skal jeg i alle fall få tatt et bilde av mannen, tenker jeg, slik at det ligger igjen et bilde av drapsmannen i mobilen min til politiet i ettertid.

Men i det jeg finner mobilen, skyter mennene på vannscooterene fart utover havet igjen. Kanskje var det bare fantastien min som løp løpsk, igjen. Heldigvis ble det ikke blodbad på stranda. Men det kunne skjedd. Det fins folk som gjøre desperate handlinger, utfører overlagte drap og massakrer, og det kan skje overalt.

Omtrent samtidig med vannscooteropplevelsen min, skjedde det utenkelige i vår ellers så stille og rolige norske by Kongsberg. En mann beveget seg rundt og skjøt folk med pil og bue. For en skremmende, dramatisk, sjokkerende, grusom, brutal og fæl situasjon! Fem er bekreftet drept, to er skadd. Det er usikkert mht motivasjon og intensjon vedkommende hadde. Politiet vurderer om det er en terrorhandling.

Jeg har sovet lite i natt, pga smerter i kroppen. Men brått oppleves mine egne små problemer som ubetydelige. Jeg tenker på de etterlatte, de pårørende, og hvor vondt og fælt de må ha det nå.

English:

I was sitting in my beach chair relaxing at the beach in the afternoon. It was quiet down there and not many people around. Just a few single ladies scattered around, and a some couples. I looked out over the ocean, listened to the waves, enjoyed watching them splashing back and forth almost touching my toes. Then I notice that two water scooters slow down and come towards the beach, right where I am sitting.

They are bobbing in the ocean in front of me for quite some time. The sound of the engines disturb the sound of the waves. I hear the men speak in Spanish. Suddenly I see one of them sitting with a machine gun in his hands. At least it looks like a machine gun. I fiddle to get my mobile phone out from my handbag beside me. If I can not run away, I will at least get a picture of the man, I think to myself, so that there is a picture of the killer in my mobile for the police afterwards.

But as I locate my mobile phone, the men on water scooters are speeding out on the ocean again. Maybe it was just my fantasy that ran wild, again. Anyway and fortunately, no massacre took place at the beach. But it could have happened. There are people who commit desperate acts, commit premeditated murders and massacres, and it can happen anywhere.

At about the same time as my water scooter experience, the unthinkable happened in Kongsberg, which normally is a very quiet and calm Norwegian city. A man moved around and shot people with a bow and arrow. What a frightening, dramatic, shocking, cruel, brutal and horrible situation! Five have been confirmed killed, two injured. It is still uncertain what his motivation and intention was. The police are assessing whether it is an act of terrorism.

I have not slept much during the night, due to pain in my body. But suddenly my own little problems strike me as insignificant. I think of those left behind. They are caused so much pain and suffering.

Trappa / The stairs

Trappa / The stairs

Trapp i fjellene over Benalmadena / Stairs in the mountains above Benalmadena

Norsk:

Jeg liker trapper,
liker å stige opp til muligheter,
strekke meg.

Men trappa er for lang,
for bratt,
for tung å gå.
Jeg har ikke styrke nok,
ikke energi nok,
ikke krefter
til å klare det.

Men kanskje bare ett skritt om gangen…
Mer kan jeg ikke kreve av meg selv.

English

I like stairs,
I like to rise up to opportunities,
challenge myself.

But the stairs is too long,
too steep,
too heavy to walk.
I do not have enough strength,
not enough energy,
not power
to be able to do it.

But maybe just one step at the time …
I can not demand more from myself.

På toppen av fjellet Calamorro / At the peak of mount Calamorro
Filterbriller / Filter glasses

Filterbriller / Filter glasses

Mine nye filterbiller / My new filter glasses

English below the pictures

Vet du hva filterbriller er? Jeg hadde knapt hørt ordet før, og trodde dette var noe ganske uvanlig som bl. a. folk som går på ski på Nordpolen bruker, eller briller man kunne se flerdimensjonalt med. Men så hørte jeg fra andre med ME at de brukte filterbriller. Det skulle gå noen år før jeg skjønte at dette kunne være et godt hjelpemiddel for meg også, siden jeg er lyssensitiv, har tørre øyne, og dessuten ofte har migrene.

Jeg fikk levert en liten koffert med seks ulike filterbriller på døra. I løpet av uka jeg hadde dem til utprøving, fikk jeg prøvd dem både i sola ute på terrassen, under skyggeforhold, og i tillegg i bil. Det var spennende å prøve de mørkeste utgavene når jeg kjørte. De gule veiskiltene ble knall rosa, og tunellåpningene solsikkegule. Gresset var mye grønnere på den andre siden (altså fra innsiden av brilleglassene), og verden generelt mer fargerik og spennende. Jeg opplevde å se klarere gjennom de lyseste av brilleparene, og de vanlige kjørebrillene mine føltes overflødige.

Om man er lyssensitiv, kan man få bedre kontrastsyn med filterbriller også. Filterbrillene blokkerer også ut skadelig UV-stråler, og de blokkerer/tar bort blått lys/ulike bølgelengder i lyset. Kanskje ble kontrastsynet mitt bedre, siden jeg opplevde at jeg så klart mens jeg kjørte. Men det kan også har vært fordi det skarpe lyset ble filtrert bort og jeg kunne slappe mer av i øynene.

Enhver må prøve seg frem for å finne ut hvilke glass som kjennes best ut for øynene. Det er individuelt hva som fungerer. Optiker kan også tilpasse filterbriller slik at man får synskorrigering i glassene. Man får dekt filterbrille av folketrygda (NAV) dersom man har en medisinsk diagnose som gir varig nedsatt funksjon. Fagperson må dokumentere behovet. Det var ergoterapeut som tok kontakt med legen min på vegne av meg for å få denne dokumentasjonen, søkte for meg, og noen uker senere ble filterbrillene levert på døra hjemme hos oss.

Oppsummert har filterbrillene disse fordelene for meg:

  • Jeg slipper å oppleve ubehag ved sterkt lys og slapper mer av
  • Jeg slipper rennende øyne (og nese) når jeg er utendørs i skarpt lys eller det blåser (pga tørre øyne)
  • Forebyggende mot migrene
  • Gresset er grønnere på den andre siden
  • Jeg ser kul ut
Seks ulike filterbriller / Six different filter glasses
Gule filterbriller / Yellow filter glasses

English:

Oransje filterbriller / Orange filter glasses
Rødbrune filterbriller / Red filter glasses
Brune filterbriller / Brown filter glasses

English:

Do you know what filter glasses are? I had hardly heard the word before, and imagined this was something quite unusual that for instance people skiing at the North Pole wore, or glasses one could see multidimensionally with. But then I heard from others with ME that they used to wear filter glasses. Still, it would be a few years before I realized that this could be a good aid for me as well, as my eyes are light sensitive, I have dry eyes, and also often have migraines.

A small suitcase with six pairs of different filter glasses was handed out to me at the door. I was allowed to test them out for a week, and during that week I got to try them both in the sun out on the terrace, in shady conditions, and also in the car. It was quite impressive to wear the darkest pair when I was driving. The yellow road signs turned bright pink, and the tunnel openings sunflower yellow. The grass was much greener on the other side (i.e. from inside the glasses), and in general the world seemed more colourful and exciting. I experienced seeing more clearly through the brightest of the pairs of glasses, and my regular driving glasses felt superfluous.

If you suffer from light sensitivity, your contrast vision may get better with filter glasses as well. The filter glasses also block out harmful UV rays, and they block/remove blue light/different wavelengths in the light. Maybe my contrast vision improved, since I experienced that I saw clearly while driving. But it could also have been because the bright light was filtered out and I could relax my eyes better.

Everyone has to try the filter glasses out on their own to find out which glasses are best for their eyes. It is very individual what works. Opticians can also adjust filter glasses so that you get vision correction in the lenses. If you have a medical diagnosis that results in a permanent reduced function you can get filter glasses covered by the national insurance (NAV). A professional (doctor) must document the need. An occupational therapist contacted my doctor on my behalf to obtain this documentation, applied for me, and a few weeks later the filter glasses were delivered to our door.

In summary, the filter glasses have these advantages for me:

  • I do not experience discomfort from bright light, which is relaxing
  • I avoid watery eyes (and nose) when I am outdoors in bright light or it is windy (due to dry eyes)
  • Preventative for migraines
  • The grass is greener on the other side
  • I look cool