Ettårsdag for bloggen / My blog’s first birthday

Ettårsdag for bloggen / My blog’s first birthday

Bloggen har bursdag / My blog’s birthday

I dag er det akkurat ett år siden jeg opprettet bloggen og skrev mitt første blogginnlegg. En liten markering er på sin plass. / Today it is exactly one year since I created the blog and wrote my first blog post. I think it is appropiate with a little celebration.

Norsk:
(English further down)

Ikke alle vet hva en blogg er, og jeg fikk et hint om at jeg burde forklare det. Ordet blogg er satt sammen av ordene web og logg, altså en logg på nettet. Det er på en måte en offentlig dagbok, som alle kan lese. Innleggene kommer i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de nyeste innleggene kommer først. En blogger er en person som er redaktør av en blogg. Lesere kan skrive kommentarer til bloggen. Jeg blir alltid glad for kommentarer!

Jeg har fått spørsmål om hvorvidt jeg gikk lenge svanger med bloggprosjektet. Jeg kan vel si det slik at svangerskapet med bloggen er det livet jeg har levd frem til nå, og fremdeles lever. På en måte har jeg levd mange liv i dette ene livet, eller i alle fall hatt ulike faser i livet, som alle er grunnlaget for skriveriene. I tillegg til min hverdag med ME. Alt jeg skriver er ferskt og nytappet, og det meste blir til mens jeg sitter ved datamaskina.

Jeg har skrevet ialt 115 blogginnlegg i løpet av dette året, og er ganske fornøyd med produksjonen selv. Har du lest mange innlegg? Det aller første jeg skrev handlet litt om bakgrunnen for at jeg ville blogge. Det kan du lese HER. Jeg oversatte ikke de første innleggene til engelsk, men akkurat dette om åpenbaringen tenker jeg å oversette snart.

Denne banan-og-sjokolade-kaka bakte min datter Thea i dag tidlig. Egentlig litt tilfeldig, men det passet jo fint med ettårslyset på. Hurra for bloggen!

English:

Everyone does not know what a blog is so I can explain it very briefly. The word blog is made up of two words, web and log. A log on the internett. In a way it’s a public diary that anyone can read. The posts appear in reverse chronological order, which means that the most recent posts come first. A blogger is a person who is an editor for a blog. All readers can write comments in a blog. I love getting comments!

Someone asked if I had been pregnant with the blog project for long. I guess you could say that the «pregnancy» with this blog is the life I have lived up until now, and am still living. In a way I have lived many lives in one life or at least experienced different phases, that are all my background for the writings. In addition to my everyday life with ME. Everything I write is fresh, and the blog posts usually come into being while I’m seated in front of the computer.

All in all I have written 115 blog posts during this year and I’m quite happy with the production myself. How many of my blog posts have you read? The very first one was about the background and reason for why I wanted to start blogging. You can read it HERE. I didn’translate into English in the beginning. However, I will translate this particular post shortly.

My daughter Thea baked the banana and chocolate cake that you can see on the photo above this morning. It was not really her intention to bake it for the one year celebration of my blog, but it was nice of her to put a candle on it and take a picture for me. Hooray for the blog!

10 kommentarer til «Ettårsdag for bloggen / My blog’s first birthday»

  1. Congratulations for your Blog.Happy for you to have time to write for your’s people in blog.For end I want to eat your cake to see how was

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *